Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Dnia 14 czerwca 2017 roku zapraszamy na Spotkanie informacyjne w Płocku !

Dnia 14 czerwca 2017 roku zapraszamy na Spotkanie informacyjne w Płocku !

Spotkanie pn.: Jak wprowadzić innowację do Twojej firmy? Nabór w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020; konkurs nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-063/17

W trakcie spotkania przedstawione zostaną zasady aplikowania o środki  w ramach konkursu zamkniętego RPMA.03.03.00-IP.01-14-063/17 ogłoszonego w ramach Osi III  Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości; Działanie 3.3 Innowacje w MŚP; Typ projektów Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

 • Miejsce spotkania: Płock
 • Data spotkania: 14 czerwca 2017 r.
 • Godziny spotkania 10:00 - 12.30

 

Spotkania dostosowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo. W przypadku specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych, prosimy o wypełnienie punktu 2 w ankiecie zgłoszeniowej. Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej na adres e-mail punkt_plock@mazowia.eu  lub dostarczenie osobiste do Lokalnego Punktu Informacyjnego w Płocku.

 

Uwaga: 

Organizatorem spotkań informacyjnych jest:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku,

 

Kolegialna 19,

07 – 400 Płock,

tel.:22 542 27 14,

e-mail: punkt_plock@mazowia.eu

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.