Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Dwa spotkanie informacyjne w Ciechanowie pt. „Środki na edukację przedszkolną w ramach konkursu RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19 – Edukacja przedszkolna”

Informacje o spotkaniu

Celem dwóch spotkań informacyjnych jest zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi zasad aplikowania o środki w ramach Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4.Edukacja przedszkolna – RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dla kogo

Spotkania skierowane są do podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach konkursu RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19.

 

Program spotkań

 • Źródła informacji na temat Funduszy Europejskich, w tym działalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 • Sposób działania PIFE;
 • Koncepcja i założenia konkursu 10.01.04-IP.01-14-080/19 na podstawie regulaminu;
 • Kolejne etapy – złożenia, weryfikacji wniosku o dofinansowanie;
 • Prezentacja kryteriów wyboru projektu ww. konkursu;
 • Formularz aplikacyjny MEWA 2.0;
 • Podsumowanie spotkania, pytania.

 

Termin i miejsce realizacji

 

01 marca 2019 roku

Spotkanie 1 – w godzinach: 09.00 – 11.40

Spotkanie 2 – w godzinach: 12.00 – 14.40

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie,

Plac Kościuszki 5

06-400 Ciechanów

 

Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres: punk_ciechanow@mazowia.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ciechanowie.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie

Plac Kościuszki 5

06-400 Ciechanów

e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.