Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Komunikat w sprawie informacji medialnych dotyczących MJWPU

Komunikat w sprawie informacji medialnych dotyczących MJWPU

Z uwagi na nieprawdziwe informacje rozpowszechniane w ostatnich dniach w mediach publicznych informujemy, że:

1. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych nie pozyskuje informacji o przekonaniach politycznych, wyznaniu, czy też orientacji seksualnej pracowników i kandydatów do pracy.

2. Zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych pracownicy mają możliwość pełnienia funkcji radnych. Obecnie funkcję radnych pełni niecałe 3 procent pracowników MJWPU.

O MJWPU

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych działa od 2007 roku na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Od tego czasu przekazaliśmy do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego czy społecznego prawie 12 mld zł na realizację ponad 10 tys. projektów. Środki pochodzą z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM).

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji prawie 9 mld zł z programu regionalnego na lata 2014-2020. Fundusze europejskie inwestowane są w projekty z zakresu badań i rozwoju, e-usług, innowacyjności i przedsiębiorczości, przejścia
na gospodarkę niskoemisyjną i przyjazną dla środowiska, zdrowia, rewitalizacji, transportu, czy też integracji społeczno-zawodowej i edukacji. Do tej pory podpisano 2,5 tys. umów o unijne dofinansowanie projektów, a wartość wsparcia przekroczyła 5,6 mld zł (62% dostępnych środków). Zgodnie z danymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
z  30 września 2018 r. województwo mazowieckie znajduje się na czwartym miejscu pod względem zakontraktowanych środków w programach regionalnych.

Cały czas dostępne są kolejne możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Wszystkie informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.