Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

NOWOCZESNE CENTRUM LABORATORYJNE NAUK PRZYRODNICZYCH UKSW

Zarząd województwa mazowieckiego podjął uchwałę dającą zielone światło dla wsparcia projektu, który wzmocni potencjał w innowacjach oraz przedsiębiorczości na Mazowszu. Inwestycja znajdująca się na liście projektów kluczowych otrzyma ponad 27,8 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowę w tej sprawie podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Unijne środki wypłacać będzie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

- Chcę podkreślić, że unijne wsparcie pozwoli zbudować nowoczesną infrastrukturę na Uniwersytecie, co wpłynie na jakość kształcenia, i co ważne, na poziom zadowolenia studentów. Dzięki tej inwestycji zacieśni się również współpraca między światem nauki i biznesu powiedział Wiesław Raboszuk członek zarządu województwa mazowieckiego.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kształci ponad 16 tys. studentów na 32 kierunkach studiów. Aby podnieść jakość kształcenia, uczelnia przy wsparciu funduszy europejskich rozpoczęła realizację projektu Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej. Przyczyni się on niewątpliwie do wzbogacenia uczelnianej infrastruktury naukowo-badawczej.

 

Kompleksowa ofertaUKSW wybudował już budynek, gdzie zlokalizowanych będzie 27 laboratoriów. Umożliwi to pracownikom naukowym prowadzenie złożonych prac laboratoryjnych o wysokim stopniu innowacyjności i dokładności. W ramach projektu zakupiona zostanie infrastruktura badawcza i dydaktyczna, np. aparatura obliczeniowa o dużej mocy. Dodatkowo przeprowadzone będą szkolenia.

 

Projekty wsparcia

 

W doposażonych laboratoriach uczelnia będzie prowadzić projekty wsparcia dla przedsiębiorstw. Ich efektem będą nowe technologie przyjazne środowisku, a także usprawnienia w zarządzaniu środowiskiem w zakresie pozwoleń zintegrowanych, oczyszczania ścieków przemysłowych, ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi.

Efektem prowadzonych badań będą także przedsięwzięcia wprowadzające proekologiczne technologie, takie jak: energooszczędność, materiałooszczędność, zmniejszenie wodochłonności produkcji, energia odnawialna oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

Transfer wiedzy

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększeniu ulegnie transfer wiedzy do gospodarki, co przyczyni się do praktycznego rozwoju przedsiębiorstw. Rezultaty badań będą stanowiły podstawę innowacyjności polskiego sektora MŚP i wzrostu jego przewagi konkurencyjnej. Dzięki nowoczesnemu zapleczu technologicznemu, działalność mazowieckiego CLNP będzie mogła być ukierunkowana i nastawiona na rozwiązywanie konkretnych problemów. 

 

Edyta Al-Tawil

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

tel. 22 542 25 62

e-mail: media@mazowia.eu

 

Marta Milewska

Rzecznik Prasowy

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail rzecznik@mazovia.pl

wydruk, pdf

NOWOCZESNE CENTRUM LABORATORYJNE NAUK PRZYRODNICZYCH UKSW

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.