Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Projekty realizowane przez MJWPU na lata 2015-2018

PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM

cele projektu

Celem działania jest zapewnienie właściwego wdrażania RPO WM 2014-2020 poprzez zapewnienie adekwatnego potencjału administracyjnego oraz wsparcie realizacji procesu programowania.

planowane efekty

Planowanymi efektami jest osiągniecie wartości docelowej wskaźników:

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej 9 420

Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy  5

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 1 300

Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych 1

Liczba użytkowników systemów informatycznych 162 500

Liczba opracowanych ekspertyz 10

wartość projektu

78 311 618 zł.

wkład Funduszy Europejskich

62 649 294 zł.

 

PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na lata 2015 – 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM

cele projektu

Celem działania jest zapewnienie właściwego zarządzania oraz wdrażania RPO WM 2014-2020 poprzez wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu, wsparcie procesów informacji i promocji

planowane efekty

Planowanymi efektami jest osiągniecie wartości docelowej wskaźników:  

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 7 130

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego 1 200 000

Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 3

wartość projektu

13 682 398 zł.

wkład Funduszy Europejskich

10 945 918,40 zł.

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.