Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Spotkanie informacyjne w Ciechanowie „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej”

Informacje o spotkaniu

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości otrzymania wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków w ramach Funduszy Europejskich.

Dla kogo

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Podczas spotkań, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Program spotkania

Na spotkaniu, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, zostaną omówione zagadnienia dedykowane dla zakładających oraz rozszerzających swoją działalność w Programach Krajowych oraz Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego m.in. w następujących obszarach:

 • Podnoszenie kompetencji zawodowych;
 • Internacjonalizacja;
 • B+R;
 • Usługi IOB
 • Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo
 • Wsparcie Start-Upów (preinkubacja/inkubacja);
 • Instrumenty zwrotne / pożyczki;
 • Harmonogram naborów;
 • Instytucje odpowiedzialne za realizację Programów Unijnych.

Ponadto wyjaśnimy Państwu podstawowe założenia Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 oraz wskażemy źródła dodatkowych informacji.

Miejsce realizacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie,

Plac Kościuszki 5, sala nr 4

06 - 400 Ciechanów

Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres: punkt_ciechanow@mazowia.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ciechanowie.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie

Plac Kościuszki 5

06 - 400 Ciechanów

e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu

Tel. 22 542 27 16, 22 542 25 57

 

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.