Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Spotkanie informacyjne w Ciechanowie „Środki na START - Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

Informacje o spotkaniu

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości otrzymania wsparcia na uruchomienie własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków w ramach Funduszy Europejskich. W trakcie spotkania omówione zostaną możliwości dofinansowania zarówno dla osób niepracujących, jak również dla osób zatrudnionych, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą jako dodatkową formę aktywności zawodowej.

Dla kogo

Do udziału zapraszamy osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, bez względu na aktualny status na rynku pracy. Do udziału w spotkaniu zapraszamy zarówno osoby pozostające bez zatrudnienia, jak również osoby pracujące, w tym zatrudnione w rolnictwie.

Program spotkania

 • Źródła informacji na temat Funduszy Europejskich, w tym działalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich i źródeł krajowych;
 • Fundusze Pożyczkowe jako źródło dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • Działalność gospodarcza na obszarach wiejskich i rola Lokalnych Grup Działania w rozwoju przedsiębiorczości na terenie gmin wiejskich i wiejsko - miejskich;
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jako źródło dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez rolników;

Miejsce realizacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie,

Plac Kościuszki 5, sala nr 4

06 - 400 Ciechanów

Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres: punkt_ciechanow@mazowia.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ciechanowie.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie

Plac Kościuszki 5

06 - 400 Ciechanów

e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu

Tel. 22 542 27 16, 22 542 25 57

 

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.