Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Spotkanie informacyjne w Radomiu pt. „Be eco - Be smart – spotkanie dla przedsiębiorców – Odnawialne Źródła Energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”

Informacje o spotkaniu

Celem spotkania jest przedstawienie najważniejszych informacji na temat rozpoczynających się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 konkursów w ramach Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii”, typ projektu – „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” oraz Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, typ projektu – „Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji”. W trakcie spotkania omówione zostaną podstawowe zasady, warunki i kryteria obowiązujące w ramach ogłoszonych konkursów.

Dla kogo

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, jako potencjalnych Wnioskodawców, którzy zamierzają przygotowywać i składać wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, konkursy w ramach Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii” i Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”.

Program spotkania

 • Podstawowe zasady przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 z wykorzystaniem systemu MEWA 2.0;
 • Zasady, warunki i kryteria obowiązujące w konkursie w ramach Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, typ projektu – „Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji”;
 • Zasady, warunki i kryteria obowiązujące w konkursie w ramach Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii” i Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”;

Termin i miejsce realizacji

25 kwietnia 2017 roku (w godzinach 10.00 – 12.30)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu,

 • Kościuszki 5a, III p., sala nr 310  26 - 610 Radom

Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres: punkt_radom@mazowia.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Radomiu.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu

Ul. Kościuszki 5A, III piętro, pok. 307

26-610 Radom

e-mail: punkt_radom@mazowia.eu

Tel. 22 542 27 13, 22 542 21 28

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.