Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Spotkanie informacyjne w Siedlcach pt.: Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014

Opublikowano: 2018-07-16

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami związanymi z systemem SL2014. Najbliższe spotkanie odbędzie się 30 lipca 2018 roku w godzinach 12:30-15:00 w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, II piętro, sala konferencyjna.

Trwa rekrutacja

30.07.2018, godz. 12:30 - 15:00

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Opublikowano: 2018-07-11

Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Zaproszenie do współpracy operatorów wdrażających instrumenty finansowe w ramach inicjatywy JEREMIE 2

Opublikowano: 2018-07-11

W związku z zakończeniem procedury wyłaniania operatorów wdrażających instrumenty finansowe w ramach inicjatywy JEREMIE 2 (Wsparcie finansowe w obszarze  wdrożenia Działania 3.3 – Innowacje w MŚP, Priorytetu inwestycyjnego (PI 3c) – Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług skierowane jest  na zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP)  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza do współpracy w promowaniu ofert pożyczkowych.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie mazowieckim - sierpień 2018 r.

Opublikowano: 2018-07-10

Najbliższe

Kowala, ulica Kowala 105A
  3.08.2018, godz. 9:00 - 14:00
 
Następne
 
Jedlińsk, ulica Warecka 19,
  9.08.2018, godz. 9:00 - 14:00
 
Gołymin Ośrodek, ulica Szosa Ciechanowska 8
  20.08.2018, godz. 8:00 - 11:00
 
Sońsk, ulica Ciechanowska 20
  20.08.2018, godz. 12:00 - 15:00
Strzegowo, Plac Wolności 32
  21.08.2018, godz. 8:00 - 11:00
 
Glinojeck, ulica Płocka 12
  21.08.2018, godz. 12:00 - 15:00
 
Szydłowo, ulica Mazowiecka 61
  23.08.2018, godz. 8:00 - 11:00
 
Stupsk, ulica Henryka Sienkiewicza 10
  23.08.2018, godz. 12:00 - 15:00
 
Grudusk, ulica Ciechanowska 54
  24.08.2018, godz. 8:00 - 11:00
 
Regimin, ulica Regimin 22
  24.08.2018, godz. 12:00 - 15:00
 
Płońsk, ulica 19 Stycznia 39
  30.08.2018, godz. 9:00 - 12:00
 
Sochocin, ulica Guzikarzy 9
  30.08.2018, godz. 13:00 - 16:00
 
Ojrzeń, ulica Ciechanowska 27
  31.08.2018, godz. 8:30 - 11:30
 
Opinogóra Górna, ulica Z. Krasińskiego 4
  31.08.2018, godz. 12:30 - 15:30

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie mazowieckim – lipiec 2018 r.

Opublikowano: 2018-06-25

04.07.2018, godz. 10:00 - 14:00

24.07.2018, godz. 10:00 - 14:00

26.07.2018, godz. 10:00 - 14:00

Informacje o szkoleniu

Konsultanci Mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będą mogły uzyskać szersze informacje podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie mazowieckim – czerwiec 2018

Opublikowano: 2018-06-25

27.06.2018, godz. 09:30 - 13:00

29.06.2018, godz. 09:00 - 14:00

Konsultanci Mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będą mogły uzyskać szersze informacje podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich.

Spotkanie pn.: „Środki finansowe na założenie i rozwój działalności gospodarczej”

Opublikowano: 2018-06-18

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości pozyskania środków na założenie i rozwój działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich, w tym m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń prac B+R”, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Spotkanie pn.: „Rozwój ekonomii społecznej; konkurs nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18”

Opublikowano: 2018-06-18

Celem spotkania jest przedstawienie zasad aplikowania o środki w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18 ogłoszonego w ramach Osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne pt.: Fundusze Europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej"

Opublikowano: 2018-06-14

Celem spotkania jest zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich na założenie i rozwój działalności gospodarczej. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na ternie gmin sąsiadujących z tymi miastami dowiedzą się na temat wsparcia w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” w Poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek”

Marszałek Województwa Mazowieckiego patronem 9. Forum Rozwoju Mazowsza

Marszałek Województwa Mazowieckiego patronem 9. Forum Rozwoju Mazowsza

Opublikowano: 2018-06-12

Marszałek Województwa Mazowieckiego patronem 9. Forum Rozwoju Mazowsza

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik objął honorowym patronatem 9. Forum Rozwoju Mazowsza. W uzasadnieniu czytamy m.in.: „organizowane o roku przedsięwzięcie umożliwia mieszkańcom naszego regionu zapoznanie się z aktualnymi możliwościami pozyskania funduszy unijnych, a także przyczynia się do upowszechniania innowacyjnych rozwiązań służących dalszemu rozwojowi Mazowsza.”

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.