Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Szkolenia z zakresu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców w organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych szkoleniach z zakresu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Warszawie, Płocku, Siedlcach, Radomiu, Ostrołęce i Ciechanowie.

Szkolenie z zakresu Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

Warszawa 9 października 2013 r.,

Płock 15 października 2013 r.,

Siedlce 22 października 2013 r.,

Radom 5 listopada 2013 r.,

Ostrołęka 25 listopada 2013 r.,

Ciechanów 20 listopada 2013 r.

 

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

Szkolenie organizowane jest w celu przybliżenia tematyki Partnerstwa Publiczno – Prywatnego i wskazania korzyści płynących z tej formy realizacji inwestycji.

W trakcie spotkania zostaną omówione następujące elementy:

 • Wprowadzenie do problematyki (regulacje prawne, zasada korzyści, w tym zachowania interesu publicznego podmiotu publicznego, najważniejsze pojęcia ustawowe, w tym wynagrodzenie, zasad podziału ryzyka, aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne);

 • Wdrażanie projektów typu PPP krok po kroku – ścieżka dojścia, omówienie procedury wyboru partnera prywatnego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych i ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi;

a także

 • Projekty PPP a Fundusze Europejskie (zasada finansowania projektów hybrydowych, obliczanie luki finansowej w projekcie PPP);

 • Umowa o partnerstwie publiczno – prywatnym (tryby wyboru partnera, czas trwania kontraktów PPP, zawarcie/zerwanie umowy PPP, obowiązki stron wg artykułu 11 ustawy o PPP;

 • Dotychczasowe polskie doświadczenia w zakresie PPP – uwarunkowania rynkowe, analiza zawartych umów, nadchodzące projekty – studia przypadków.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wybranie jednego z ww. miast, gdzie będą dostępne formularze zgłoszeniowe dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców. Przedstawiciel każdej instytucji może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Potwierdzenia zakwalifikowania Słuchacza na szkolenie wraz z miejscem organizacji szkolenia, zostanie przesłane na wskazany w formularzu czytelny adres mailowy

Zapraszamy

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.