Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Czy w świetle zapisów regulaminu dotyczącego udziału w Projekcie 1.7 Promocja gospodarcza RPOWM 2007-2013 w przypadku udziału przez Beneficjenta w jakichkolwiek targach na terenie Polski będą zwracane koszty – kwalifikacja wydatków do zwrotu w ramach dotacji - związane z transportem, logistyką eksponatów, reklamą np. foldery, wpisy do katalogów targowych, transportem, hotelem, dietami dla pracowników Beneficjenta oddelegowanych do udziału w takiej imprezie wystawienniczej?

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty niezbędne do realizacji celów projektu, zgodne z zasadami określonymi w Krajowych wytycznych, w tym m.in.

 • kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty organizacji wydarzeń promocji regionu, organizacji i udziału w targach/imprezie wystawienniczej/misji gospodarczej w tym:

 • koszty wynajmu pomieszczeń/powierzchni wystawienniczej i sprzętu,

 • koszty zaprojektowania i zabudowy stoiska wystawowego/ekspozycji,

 • koszty organizacji i obsługi potwierdzone fakturami odpowiedniego organizatora imprezy (np. oprawa multimedialna, montaż, demontaż transport stoiska, sprzątanie, podłączenie energii),

 • koszty zaprojektowania, przygotowania/produkcji i emisji materiałów promocyjnych, koszty reklamy,

 • wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna,

 • koszty wstępu na teren wystaw i targów,

 • koszty tłumaczeń (do 10% całkowitej wartości projektu),

 • koszty wynajęcia nośników informacyjno - reklamowych (m.in. tablic, billboardów) związane z kampanią promocyjną,

 • koszt przygotowania, uruchomienia i obsługi (w okresie trwania projektu) strony internetowej bezpośrednio związanej z kampanią promocyjną,

 • koszty transportu eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) oraz uczestników misji i targów, a także koszty zakwaterowania przedstawicieli firm (do 3 osób, maksymalnie w okresie dwóch dni przed i jednego dnia po imprezie wystawienniczej, bez kosztów wyżywienia); koszty transportu i zakwaterowania nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Jednocześnie Beneficjenta poinformowano, iż koszty transportu i zakwaterowania mogą być zaakceptowane i rozliczone na podstawie stosownych dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta (rachunki za hotel; rachunki za bilety kolejowe; lotnicze; autobusowe; w sytuacji niemożności skorzystania ze środków komunikacji zbiorowej (np. w przypadku osób niepełnosprawnych lub jeśli wymaga tego specyfika projektu), wydatki związane z dojazdem samochodem będą kwalifikowalne na podstawie kosztów używania samochodu do celów służbowych według stawki za 1 km przebiegu, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem).Powrót

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.