Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Jak przebiega procedura odwoławcza?

Postępowanie odwoławcze przebiega zgodnie z Procedurą odwoławczą dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz postanowieniami regulaminów konkursów.

Przedmiotowa procedura przewiduje dwa etapy postępowania:

I. Etap przedsądowy - protest – wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny może złożyć pisemny protest, który jest rozpatrywany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

II. Etap sądowy – skarga do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (zgodnie z art. 30c, 30d i 30e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

Procedura ma zastosowanie dla konkursów ogłoszonych od 20 grudnia 2008 r.

Procedura odwoławcza nie dotyczy trybu indywidualnego, systemowego oraz trybu w ramach Inicjatywy JESSICA.Powrót

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.