Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Trwa V Forum Rozwoju Mazowsza Grow Up Start Up

Na Stadionie Narodowym trwa wydarzenie wystawienniczo-konferencyjne, którego organizatorem jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.  Podczas tego wydarzenia Mazowsze prezentuje efekty wdrażania środków unijnych dla mijającej perspektywy 2007 - 2013, a tylko w ramach RPO WM  i PO KL, do naszego regionu trafiło ponad 10 300 mld zł.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Przemawia Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa MazowieckiegoPrzemawia Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

Dziękuję Państwu za liczne przybycie – przywitał zebranych Dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski –To Forum jest wyjątkowe, jesteśmy w okresie przejściowym – jedna perspektywa się kończy, druga zaraz wejdzie w fazę realizacji. W tym miejscu chcemy podsumować, co się wydarzyło przez minione lata, a także przedstawić na co będzie można pozyskać unijne wsparcie w nadchodzącym okresie programowania. Podczas licznych debat, chcemy rozmawiać o przedsiębiorczości, innowacjach, badaniach naukowych.

Przemawia Mariusz Frankowski, Dyrektor MJWPUPrzemawia Pan Mariusz Frankowski, Dyrektor MJWPU

Mamy tutaj na Stadionie kilkadziesiąt wystawców – beneficjentów środków europejskich – kontynuował Dyrektor Frankowski i mam nadzieję, że zostali oni zainspirowani i nie zrażeni procedurami i nadal będą sięgać po środki na realizację kolejnych inwestycji. Bez Państwa wysiłku, nie udałoby się pchnąć Mazowsza na nowe tory.

Podczas otwarcia V Forum, premierę miał  7 – minutowy film animowany pokazujący zmiany jakie zaszły na Mazowszu, dzięki środkom europejskim. Film został nakręcony z wykorzystaniem animacji 3D.

 

Podczas dwudniowego V Forum, na wszystkich zainteresowanych czekają łącznie 34 sesje tematyczne, z udziałem prawie 60 panelistów i 80 wystawców. W trakcie licznych debat oraz wystąpień omówione zostaną najważniejsze doświadczenia i rekomendacje z implementacji środków europejskich okresu 2007 – 2013. V Forum Rozwoju Mazowsza to także odsłona nowych możliwości absorpcji i kierunków wsparcia kolejnej perspektywy.

 

- Celem wydarzenia jest wypracowanie najlepszych mechanizmów oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji tworzących unijne wytyczne, regulacje, a samymi wnioskodawcami, czyli ostatecznymi beneficjentami tychże środków. V Forum to także okazja do zaprezentowania możliwości, jakie gwarantować nam będą środki z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014 -2020, złożonego do akceptacji Komisji Europejskiej. W związku z tym, że pierwsze nabory wniosków planowane są na wiosnę przyszłego roku, spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie z pewnością w dużej mierze będzie poświecone zagadnieniom przygotowującym beneficjentów do ubiegania się o te środki. – podsumował Mariusz Frankowski, Dyrektor MJWPU.

 

organizator

Finansowanie ze środków UE

 

 

Edyta Al-Tawil
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu
 

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu
JESSICAdotyczy całego programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020dotyczy całego programu

wydruk, pdf

V FORUM ROZWOJU MAZOWSZA. GROW UP START UP

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.