Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

7,9 mln zł na edukację w gminie Jednorożec

Zmodernizowane obiekty szkół, wybudowana hala sportowa to wieloletnia i najważniejsza inwestycja gminy Jednorożec. Na ten cel gmina pozyskała blisko 8 mln zł środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 18 mln zł. W uroczystym otwarciu projektu uczestniczyła m.in.  Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. EFS.

Dzięki wsparciu unijnemu mogliśmy wybudować i zmodernizować obiekty, które są nowoczesne i spełniające wszelkie standardy bezpieczeństwa. Marzenia jednak się spełniają - to co wczoraj było marzeniem dzisiaj stało się rzeczywistością – zaznaczył Krzysztof Stancel, wójt gminy Jednorożec.

Działania na rzecz zwiększania dostępności do infrastruktury oświatowej, sportowej i edukacyjnej to jedno z najważniejszych priorytetów na Mazowszu w ubiegłej perspektywie finansowej. Udało nam się zrealizować aż 60 projektów na ponad 322 mln zł udzielając wsparcia przedszkolom, szkołą podstawowym, ponadpodstawowym i średnim oraz uczelniom wyższym – podkreśliła Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora MJWPU ds. EFS.

Projekt został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich dotyczyła modernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w Jednorożcu. W szkole wydzielono m.in. pomieszczenia jadalni i sanitariatów oraz zmieniono dotychczasową lokalizację pomieszczeń administracyjnych. W cały obiekcie wymieniono okna, drzwi oraz przebudowano klatki schodowe. Nieużytkowane dotąd poddasze przemieniło się w przestronne i funkcjonalne miejsce na szkolą bibliotekę i sale lekcyjne. Rok szkolny 2015-2016 dzieci rozpoczęły już w zmodernizowanych murach placówki.

Kolejny etap prac objął remont budynku Publicznego Gimnazjum św. Stanisława Kostki w Jednorożcu. Zmiany polegały przede wszystkim na wzmocnieniu konstrukcji obiektu, co było konieczne z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i kadry pedagogicznej. Ponadto wykonano kanalizację deszczową, renowacje dachu oraz zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu powstała również hala widowiskowo-sportowa o wymiarach pozwalających wyznaczyć boiska do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Zamontowane kurtyny grodzące umożliwiają podział sali sportowej nawet na trzy boiska treningowe. W hali znajdą się m.in. przebieralnia, natryskownia, magazynki sprzętu i pomieszczenia trenerów. Trybuny będą mogły pomieścić 298 osób. Obiekt będzie również korzystał z rozwiązań ekologicznych, dających oszczędności. Zastosowane kolektory solarne pozwolą podgrzewać wodę użytkową, jak również wspomogą system centralnego ogrzewania.

Na hali oprócz organizowania profesjonalnych imprez sportowych, zajęć wychowania fizycznego będą miały również miejsce wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, gdyż parametry obiektu umożliwiają bowiem jego wielostronne wykorzystanie. Pierwsze zajęcia w nowopowstałej infrastrukturze sportowej i w wyremontowanym gimnazjum dzieci i młodzież z gminy rozpoczną już w najbliższy poniedziałek.

Cała inwestycja została zaplanowana pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowano pochylnie na zewnątrz budynków, odpowiednio przystosowane toalety, szafki, przyciski i włączniki. 

Tytuł projektu: Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w gminie Jednorożec

Beneficjent: Gmina Jednorożec

Całkowita wartość projektu: 18 062 864,06 zł

Dofinansowanie: 7 948 598,65 zł

Działanie: 7.2 Infrastruktura służąca edukacji

 

wydruk, pdf

7,9 mln zł na edukację w gminie Jednorożec

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.