Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

9,6 MLN ZŁ NA BADANIA NAUKOWE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Kolejne miliony trafią do Wojskowej Akademii Technicznej na zakup specjalistycznej infrastruktury badawczej. Zwiększenie potencjału i jeszcze lepszy rozwój, to cele, jakie stawia sobie uczelnia. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, trzy projekty z sektora badawczo-rozwojowego otrzymają dofinansowanie z puli środków RPO WM 2007-2013. Umowy w tej sprawie podpisali Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski oraz Rektor Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.

- Wojskowa Akademia Techniczna, pozyskała środki na sześć projektów i jest to kwota ponad 26 mln zł. Po zinformatyzowaniu i modernizacji przyszedł czas na rozbudowę dwóch specjalistycznych laboratoriów oraz obserwatorium satelitarnego – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – Inwestowanie w badania i rozwój to budowanie przewagi konkurencyjnej Mazowsza i jest to główny priorytet w nowej perspektywie 2014-2020. Na ten cel mamy do wykorzystania 278, 2 mln euro. WAT poprzez swoje działania doskonale wpisuje się w te nowe założenia.

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Centrum Inżynierii Biomedycznej specjalizuje się w projektach badawczych z zakresu technologii diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych oraz chorób układu krążenia przy wykorzystaniu terapii fotodynamicznej (polega na wykorzystaniu związków światłoczułych), zastosowaniu grafenu w medycynie, opracowaniu innowacyjnych technologii w diagnostyce nowotworów i wykrywania przyczyn wywołujących zakażenia szpitalne i bakteriologiczne oraz oddziaływaniu pól elektromagnetycznych na organizm człowieka. Co więcej, laboratorium opracowuje sposób zwiększania populacji komórek macierzystych przy wykorzystywaniu laserów niskiej częstotliwości.

Przyznane 2,2 mln zł unijnego dofinansowania, zostanie przeznaczone na rozbudowę Laboratorium Centrum Inżynierii Biomedycznej, w tym pracowni laserowej i pól elektromagnetycznych. Nowy sprzęt to możliwość wykonywania prac badawczych z zakresu diagnostyki organizmów, tkanek ludzkich i biomateriałów.

Wśród zakupionej aparatury będzie spektrometr rezonansu magnetycznego, służący do oznaczania rodników odpowiedzialnych m.in. za choroby nowotworowe. Kolejny sprzęt to spektrometr do oznaczania mikro i makro pierwiastków oraz metali ciężkich w materiałach biologicznych i materiałach nieorganicznych - to najnowocześniejsza tego typu metoda do analizy pierwiastków m.in. w płynach ustrojowych organizmu i włosach. Ponadto, laboratorium wzbogaci się o urządzenia do badania zjawiska hipertermii (stan podwyższonej temperatury ciała).

Inwestycja będzie miała ogromne znaczenie naukowe w procesie kształcenia studentów WAT i kadry technicznej, związanych z kierunkiem inżynierii biomedycznej oraz posłuży w rozwiązywaniu najbardziej istotnych problemów współczesnej medycyny w obszarze nowotworów, układu krążenia, rehabilitacji i zakażeń szpitalnych.

Tytuł projektu: Rozbudowa Laboratoriów Centrum Inżynierii Biomedycznej Wojskowej Akademii Technicznej
Beneficjent: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Całkowita wartość projektu: 2 600 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 210 000,00 zł
Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

 

BETON SIARKOWY

Rozwój laboratorium Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, w którym prowadzone będą prace badawcze nad betonem siarkowym, to główne założenia kolejnej inwestycji WAT. Unijna dotacja zostanie przeznaczona na zakup m.in. aparatury do badań wytrzymałościowych, urządzeń do badania odporności na zamarzanie oraz odporności na deformacje. W laboratorium nie zabraknie komór klimatycznych i specjalistycznych urządzeń do badania i wytwarzania próbek laboratoryjnych, a także urządzeń do określania właściwości fizycznych.

Dzięki realizacji projektu, technologia siarkobetonu będzie się rozwijać i ma szansę znaleźć szerokie zastosowanie na różnych rynkach związanych z budownictwem przemysłowym, kubaturowym, drogowym oraz militarnym. Nie bez znaczenia będzie również poprawa warunków pracy kadry naukowej i podniesienie jakości kształcenia.

Tytuł projektu: Wyposażenie stanowiska laboratoryjnego do wytwarzania polimeru siarkowego
Nazwa Beneficjenta: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Całkowita wartość projektu: 3 860 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 281 000,00 zł
Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

 

GEOMATYKA STOSOWANA

Założeniem inwestycji jest zakup odpowiedniej infrastruktury badawczej, jako doposażenia istniejącego na terenie uczelni Obserwatorium Satelitarnego Centrum Geomatyki Stosowanej. Trwają tutaj prace w zakresie badania i rozwoju nawigacyjnych systemów GNSS, natomiast po zrealizowaniu unijnego projektu, potencjał naukowo przemysłowy obserwatorium znacznie się zwiększy.

Specjalistyczne urządzenia, np.: wysokoczęstotliwościowy odbiornik GNSS czy radiometr mikrofalowy

umożliwią również prace nad aplikacjami związanymi z technikami satelitarnymi i kosmicznymi. W efekcie, obserwatorium stanie się jednym z najlepiej wyposażonych placówek badawczych nie tylko w kraju ale i w Europie.

Warto też podkreślić, że wnioskodawca planuje montaż zakupionego odbiornika wysokoczęstotliwościowego na specjalnie przygotowanym stabilnym maszcie na budynku, w którym znajduje się laboratorium.

Modernizacja związana jest również z koniecznością rozbudowy ulokowanego na dachu budynku Instytutu Optoelektroniki Laboratorium Laserowej Teledetekcji Kosmicznej, służącego do wielowidmowej obserwacji przestrzeni kosmicznej i monitoringu atmosfery ziemskiej.

W ramach projektu zostanie także wdrożone oprogramowanie Intell Parallel Studio XE Cluster Edition. Perełką inwestycji będzie zakup symulatora sygnałów GNSS, który umożliwi uczelni aktywnie uczestniczyć w badaniach związanych z budowanym systemem europejskim GALILEO. Ponadto, WAT rozpocznie współprace m.in. z Narodowym Centrum Nauki oraz Europejską Agencją Kosmiczną.

Tytuł projektu: Rozbudowa Obserwatorium Satelitarnego Centrum Geomatyki Stosowanej Wojskowej Akademii Technicznej
Beneficjent: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Całkowita wartość projektu: 4 984 980,20 zł
Kwota dofinansowania: 4 122 500,00 zł
Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

 

Edyta Al-Tawil
Agnieszka Pazio
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
e-mail: media@mazowia.eu

wydruk, pdf

9,6 MLN ZŁ NA BADANIA NAUKOWE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.