Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Centrum energii PAN otwarte

Centrum energii PAN otwarte

W Jabłonnie odbyła się uroczysta inauguracja projektu zrealizowanego w ramach środków unijnych pt. „Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk "Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w gminie Jabłonna". Inwestycja otrzymała wsparcie w wysokości blisko 76 mln zł. W nowym Centrum prowadzone będą prace nad technologiami na rzecz energetyki odnawialnej. W uroczystości udział wziął Grzegorz Świętorecki, zastępca dyrektora ds. RPO WM z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W Jabłonnie pod Warszawą wnioskodawca projektu wybudował Centrum Badawcze. Inwestycja to pięć połączonych funkcjonalnie ze sobą pawilonów wraz z infrastrukturą, powstała tymczasowa droga dojazdowa wraz z drogami wewnętrznymi i parkingami. W nowym Centrum znajduje się Laboratorium Mikrosiłowni Kogeneracyjnych, magazyn na biomasę, Laboratorium Technik Słonecznych, Energetyki Wiatrowej i Inżynierii Bezpieczeństwa, Tunel Aerodynamiczny oraz zintegrowane Laboratorium Plus Energetyczne.

W Centrum Badawczym w Jabłonnie, realizowane będą m.in. badania dotyczące bardzo wielu aspektów związanych z nowoczesnymi źródłami energii. To tutaj możliwe będzie prowadzenie prac nie tylko nad technologiami pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, technologiami magazynowania tej energii i sposobami przesyłania jej, ale i nad technikami zarządzania energią dzięki technikom informatycznym.

Nowe hale doświadczalne, laboratoria, sale konferencyjne, pokoje gościnne, pomieszczenia socjalne, techniczne i warsztatowe to także elementy projektu. Warto podkreślić, ze wybudowana infrastruktura będzie najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołem laboratoriów badawczych, zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej.

Baza laboratoryjna będzie wykorzystywana do realizacji samodzielnych badań IMP PAN, a także do realizowanych we współpracy z innymi placówkami naukowymi PAN, wyższymi uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Szczególne znaczenie będą miały placówki naukowe specjalizujące się w zagadnieniach konwersji energii i źródłach odnawialnych.

Do głównych zadań Centrum będzie należało prowadzenie m.in. prac badawczych dotyczących: strategii rozwoju nowych źródeł energii, odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii, biopaliw, ekologicznych skutków konwersji energii, a także wdrażanie nowych technologii z obszaru nowych i odnawialnych źródeł energii oraz akumulacji energii, polegające na udzielaniu licencji. Wszystkie dochody uzyskiwane np. z komercjalizacji wyników badań będą reinwestowane w działalność podstawową Centrum.

Tytuł projektu: Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk "Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w gminie Jabłonna"
Nazwa Beneficjenta: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
Całkowita wartość projektu: 91 272 225,39 zł
Kwota dofinansowania: 75 832 687,00 zł
Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.