Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Nowoczesne laboratoria SGGW - CENTRUM BADAŃ BIOMEDYCZNYCH już działa!

Postęp i rozwój innowacyjnych badań na światowym poziomie – w tym kierunku zmierza jedna z warszawskich uczelni. 30 mln zł dofinansowania z RPO WM 2007-13 pozwoliło stworzyć nowe i zmodernizować obecne laboratoria SGGW, w tym wyposażyć je w unikatową aparaturę naukowo-badawczą. Ta inwestycja to przepustka do rozwoju badań w obszarze nauk klinicznych i biologii molekularnej w oparciu o nowoczesne techniki badawcze. W otwarciu CBB udział wziął Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

O efektach

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie właśnie zakończyła swój unikatowy projekt realizowany przy wsparciu środków unijnych. W ramach inwestycji istniejące pomieszczenia palcówki zaadaptowano na Centrum Badań Biomedycznych, gdzie utworzono zintegrowany zespół laboratoriów wyposażonych w innowacyjną aparaturę do badań z pogranicza weterynarii i medycyny. Dzięki temu jest już możliwe przeprowadzanie badań chorób i schorzeń, które stanowią zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego.

W Laboratorium Diagnostyki Obrazowej powstała pracownia tomografii i rezonansu magnetycznego, sala demonstracyjna diagnostyki obrazowej, laboratorium biologii molekularnej, hodowli komórek i tkanek, laboratorium nanotechnologii i nanoinżynierii, laboratorium biotechnologii oraz pracownia elektromiografii.

Badania prowadzone przez CBB dotyczą zarówno badań podstawowych – rozwiązywanie aktualnie istotnych problemów badawczych w zakresie nauk biomedycznych, medycznych i weterynaryjnych, jak i badań nad lekami, suplementami diety i dodatkami do pasz dla zwierząt w ramach realizowanych projektów naukowych.

Przyznane 30 mln zł dofinansowania to wsparcie zaawansowanych prac badawczych w weterynarii, biologii i biotechnologii z których skorzystają doktoranci instytucji naukowej i pracownicy kadry naukowej oraz studenci – nie tylko na potrzeby studiów, ale na potrzeby całego kraju. Zmodernizowane oraz nowe laboratoria zagwarantowały uczelni wyspecjalizowane miejsca pracy.

Łącznie ta warszawska uczelnia pozyskała w ramach perspektywy 2007-2013 już ponad 42 mln zł dofinansowania, co pozwoliło jej rozbudować jednostkę, zdobyć wysokospecjalistyczny sprzęt badawczy oraz stworzyć klaster innowacji w agrobiznesie.

 

Tytuł projektu: Centrum Badań Biomedycznych
Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Całkowita wartość projektu: 37 257 561,85 zł
Kwota dofinansowania: 30 000 000,30 zł
Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

wydruk, pdf

Nowoczesne laboratoria SGGW

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.