Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

KOLEJNE PIENIĄDZE Z UE DLA WYSZKOWSKIEGO SZPITALA

KOLEJNE PIENIĄDZE Z UE DLA WYSZKOWSKIEGO SZPITALA

Opublikowano: 2015-07-31

Dobra wiadomość dla pacjentów, ale też kadry lekarskiej wyszkowskiego szpitala. Nowy sprzęt to jeszcze większe bezpieczeństwo pacjentów i personelu i co najważniejsze – lepsza dostępność do nowoczesnych procedur medycznych i metod diagnostycznych. Zarząd województwa mazowieckiego zdecydował o przyznaniu wyszkowskiej placówce 603 tys. zł unijnego dofinansowania. Dziś umowę w tej sprawie podpisały wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i członek zarządu Elżbieta Lanc oraz dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Cecylia Domżała. W wydarzeniu uczestniczył wicestarosta powiatu wyszkowskiego Adam Mróz.

PONAD 21 MLN ZŁ Z UE DLA PŁOCKA

PONAD 21 MLN ZŁ Z UE DLA PŁOCKA

Opublikowano: 2015-07-21

Dwa płockie projekty otrzymały unijne dofinansowanie o łącznej kwocie ponad 21 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na modernizację Książnicy Płockiej oraz na przebudowę dwóch dróg wojewódzkich w Płocku.

OPINOGÓRA CORAZ PIĘKNIEJSZA

OPINOGÓRA CORAZ PIĘKNIEJSZA

Opublikowano: 2015-07-21

W Muzeum Romantyzmu w Opinogórze kolejne zmiany. Tym razem zabytkowy pałac będący częścią muzeum przejdzie modernizację. Placówka również wyda przewodniki. To już czwarta inwestycja muzeum realizowana z unijnym dofinansowaniem w ramach RPO WM 2007-2013.

Na wakacje Mazowsze

Na wakacje Mazowsze

Opublikowano: 2015-07-10

Rozpoczął się czas letnich wyjazdów – tych dłuższych ale i tych weekendowych. Co ciekawego można zobaczyć na Mazowszu? Czy pojawiły się jakieś nowe atrakcje? Czy region potrafi zaskoczyć? Na te wszystkie pytania, odpowiadamy: tak! Dzięki funduszom europejskim, województwo mazowieckie przyciąga turystów, a gdzie warto pojechać i co zwiedzić pokażemy w cyklu artykułów. Zaczynamy od ziemi ciechanowskiej.

Innowacje w aktywizacji kobiet 50+

Innowacje w aktywizacji kobiet 50+

Opublikowano: 2015-07-06

W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się Konferencja Naukowo - Metodyczna pod Patronatem Honorowym Wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Wydarzenie miało na celu upowszechnienie i wdrożenie do głównego nurtu polityki efektywnego narzędzia, jakim jest zarządzanie kapitałem ludzkim i aktywizacja kobiet 50+, a także nadanie kierunku polityce wspierania osób starszych na rynku pracy poprzez wykorzystanie metod zarządzania wiedzą, teorii motywowania oraz dobrych europejskich praktyk. W konferencji udział wzięła Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora ds. PO KL w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

NOWOCZESNY I INNOWACYJNY ŚWIERK

NOWOCZESNY I INNOWACYJNY ŚWIERK

Opublikowano: 2015-06-30

Budowa Parku Naukowo - Technologicznego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej ośrodka w Świerku, a także wzmocnienie potencjału innowacyjnego w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące, to dwie duże inwestycje realizowane dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Kwota wsparcia wyniosła blisko 76 mln zł. Na dedykowanej konferencji zostały omówione wyniki i efekty przeprowadzonych działań. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych reprezentował Dyrektor Mariusz Frankowski.

Trzy lata e-administracji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Trzy lata e-administracji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Opublikowano: 2015-06-11

Szybszy obieg informacji, obniżenie kosztów, usprawnienie współpracy z administracją zespoloną – to korzyści z wprowadzenia Elektronicznej Platformy Wymiany i Obiegu Dokumentów (EPWiOD) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Inwestycja realizowana jest ze środków unijnych pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

CENTRA I KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z UNIJNYM DOFINANSOWANIEM

CENTRA I KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z UNIJNYM DOFINANSOWANIEM

Opublikowano: 2015-06-10

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w latach 2007-2014 mogły liczyć na pomoc w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota tego wsparcia wyniosła przeszło 300 mln zł. Jednym z elementów systemu pomocy osób wykluczonych był sektor ekonomii społecznej, instytucje integracji społecznej oraz wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób biernych zawodowo, a także dyskryminowanych na rynku pracy.

Rozwój edukacji przedszkolnej dzięki funduszom europejskim

Rozwój edukacji przedszkolnej dzięki funduszom europejskim

Opublikowano: 2015-06-03

Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród najmłodszych było jednym z celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na finansowe wsparcie przyznane na lata 2007-2013, mogły liczyć instytucje systemu oświaty oraz osoby, które spotykały się z utrudnionym dostępem do edukacji. Środki w wysokości ponad 172 mln zł pozwoliły na powstanie 345 przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz zespołów przedszkolnych, a w 475 placówkach udało się wygenerować dodatkowe miejsca przedszkolne.

KULTURALNIE I KREATYWNIE NA WARSZAWSKIEJ PRADZE

KULTURALNIE I KREATYWNIE NA WARSZAWSKIEJ PRADZE

Opublikowano: 2015-05-15

Zawieszenie wiechy na Centrum Kreatywności Targowa oraz podpisanie umowy na unijne dofinansowanie w ramach RPO WM 2007-2013, to ostatnie wydarzenia z warszawskiej Pragi. Udział w nich wzięli m.in.: Leszek Ruszczyk - wicemarszałek, Michał Olszewski – wiceprezydent m.st. Warszawy oraz Mariusz Frankowski – dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.