Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Eurobus – pierwsze mobilne centrum informacji o funduszach unijnych dla Mazowsza

Głównym celem kampanii organizowanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU), której narzędziem jest zaadaptowany na potrzeby projektu Eurobus, jest bezpośrednie dotarcie do potencjalnych beneficjentów poprzez edukację, promocję i informację w postaci indywidualnych rozmów i ogólnych prezentacji w specjalnie przygotowanych punktach informacyjnych.

Głównym celem kampanii organizowanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU), której narzędziem jest zaadaptowany na potrzeby projektu Eurobus, jest bezpośrednie dotarcie do potencjalnych beneficjentów poprzez edukację, promocję i informację w postaci indywidualnych rozmów i ogólnych prezentacji w specjalnie przygotowanych punktach informacyjnych.

Dodatkowo na stoiskach dystrybuowane są broszury i publikacje dotyczące funduszy unijnych dostępnych na Mazowszu oraz materiały promocyjne. W maju i czerwcu br. Eurobus odwiedzi mazowieckie gminy i powiaty oraz wzięło udział w 18 regionalnych imprezach. Specjaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, którzy na co dzień zajmują się szkoleniem beneficjentów, promocją oraz udzielaniem informacji w punktach kontaktowych na temat funduszy wdrażanych przez Jednostkę byli do dyspozycji mieszkańców Mazowsza.

2 maja 2008 r. – Szydłowiec – VI Szydłowieckie Zygmunty
W Szydłowcu, Eurobus był jednym z wystawców na VI Szydłowieckich Zygmuntach, gdzie od godziny 11:00 pracownicy MJWPU udzielali mieszkańcom informacji na temat programów unijnych wdrażanych przez Jednostkę – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Beneficjenci wykazali największe zainteresowanie Działaniem 1.5 w ramach RPO WM, które dotyczy rozwoju przedsiębiorczości i ma na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

4 maja 2008 r. – Iłża – XI Turniej Rycerski
W Iłży Eurobus był gościem organizowanego już po raz jedenasty Turnieju Rycerskiego. W tegorocznej edycji odbywającej się na wzgórzu zamkowym uczestniczyły władze lokalne, bractwa rycerskie z całej Polski oraz goście z zagranicy. Program imprezy obejmował walki rycerskie i konkurs strzelecki, koncert muzyki dawnej i pokazy tańca. Stoisko MJWPU licznie odwiedzały osoby bezrobotne zainteresowane Działaniem 6.2 PO KL pt. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

10 maja 2008 r.– Płock – Konferencja i X Piknik Europejski
W sobotę 10 maja w godz. 12.00-14.00 w auli ratusza w Płocku odbyła się konferencja pt. „Współpraca z organizacjami pozarządowymi – doświadczenia miast partnerskich”. Gospodarz konferencji, Pan Kazimierz Cieślik, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych, opowiedział krótko o aktywności organizacji pozarządowych w Płocku oraz o międzynarodowej współpracy płockich NGO. Pierwszą część konferencji uświetniło wystąpienie Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Pana Stefana Kotlewskiego. Wicemarszałek opowiedział o funduszach unijnych oraz o roli, jaką pełni Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w nowym okresie programowania, ze szczególnym uwzględnieniem środków unijnych dostępnych dla organizacji pozarządowych.

Eurobus MJWPU uczestniczył w X Pikniku Europejskim organizowanym na Starym Rynku w Płocku. Impreza miała na celu przybliżenie mieszkańcom miasta kultur innych krajów będących członkami Unii Europejskiej, ich zwyczajów, tradycyjnych potraw oraz symboli. Poza częścią wystawienniczą odbyły się również występy artystyczne różnych zespołów oraz koncert. Namioty Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających festyn gości.

Najwięcej pytań dotyczyło możliwości dofi nansowania w ramach Działania 1.5 RPO WM „Rozwój przedsiębiorczości” oraz skorzystania ze szkoleń realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz programów aktywizacji osób bezrobotnych w ramach Działania 6.1 PO KL „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” oraz Działania 6.2 PO KL „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” (na stoisku MJWPU był obecny przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy).

Na Pikniku Europejskim w Płocku obecni byli przedstawiciele mniejszości rosyjskiej, w związku z czym pojawiły się także pytania o Działanie 7.3 PO KL „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” oraz Poddziałanie 7.2.1 PO KL „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, skierowanym m.in. do członków mniejszości etnicznych i narodowych. Stoisko równie chętnie odwiedzały dzieci, które licznie uczestniczyły w konkursach plastycznych i quizach wiedzy o Unii Europejskiej.

11 maja 2008 r. – Bodzanów – Jarmark Norbertański
W niedzielę 11 maja Eurobus przyjechał do Bodzanowa biorąc udział w Jarmarku Norbertańskim. W czasie imprezy odbywały się koncerty muzyki rozrywkowej, targ wyrobów regionalnych, pokazy rzeźby ludowej. Uczestnicy mogli bezpłatnie spróbować żołnierskiej grochówki, chleba ze smalcem oraz wspaniałych kiełbas i wędlin wyrabianych przez mieszkańców Bodzanowa. Pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych prezentowali zainteresowanym mieszkańcom ewentualne możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (głównie Działanie 6.1 i 6.2 PO KL). Oprócz osób fizycznych pojawili się przedstawiciele sąsiednich gmin i powiatów. Podobnie jak w Płocku, także w Bodzanowie przeprowadzono konkursy i zabawy dla dzieci, których zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.

Serdecznie dziękujemy gospodarzom, władzom miast oraz społeczności lokalnej za zainteresowanie i aktywny udział w naszej akcji promocyjnej.

wydruk, pdf

Eurobus – pierwsze mobilne centrum informacji o funduszach unijnych dla Mazowsza

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.