Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

CZYŚCIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM ORAZ W GMINIE BOROWIE

Kolejne mazowieckie składowiska odpadów komunalnych poddane zostaną rekultywacji. Poprawa jakości środowiska naturalnego to główne cele dwóch projektów, które otrzymały ponad 1,3 mln zł unijnego dofinansowania w ramach RPO WM 2007-2013. Stosowne dokumenty podpisali Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. RPO WM Grzegorz Świętorecki, Wójt gminy Borowie Wiesław Gąska oraz Prezes Zarządu MPUK Sp. z o.o. Jacek Żebrowski.

Z WYSYPISKA ŚMIECI - TERENY REKREACYJNE

Już w najbliższym czasie, teren wysypiska śmieci w miejscowości Słup Pierwszy (gmina Borowie) przemieni się w leśną przestrzeń. A wszystko w trosce o naturalne środowisko i stworzenie bardziej komfortowych warunków dla mieszkańców, których posesje zlokalizowane są w pobliżu placu odpadów komunalnych. Całkowita wartość projektu to kwota ponad 1 mln zł, z czego dofinansowanie to 902 tys. zł.

Rekultywacja istniejącego od 1992 roku, składowiska odpadów będzie polegać na dwóch etapach prac. Pierwszy z nich to przygotowanie decyzji administracyjnych pozwalających na zamknięcie placu nieczystości. Drugi etap dotyczy prac umożliwiających docelowe użytkowanie terenu. Będą to działania przygotowawcze i rozbiórkowe, uszczelnienie czasy składowiska, odprowadzenie gazów składowiskowych oraz wzmocnienie obszaru warstwą ziemi. Przygotowany grunt przez roboty ziemne, zostanie odpowiednio zalesiony drzewkami liściastymi i sosnowymi.

W efekcie przyznanego dofinansowania gmina Borowie pozyska 1,2 ha terenów zielonych, co dla mieszkańców oznacza nowe miejsca do rekreacji. Wzrośnie tym samym atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna terenu poprzez poprawę stanu środowiska.

Tytuł projektu: Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy gm. Borowie

Beneficjent: Gmina Borowie

Całkowita wartość projektu: 1 062 061,83 zł

Kwota dofinansowania: 902 752,55 zł

Działanie: 4.2 Ochrona powierzchni ziemi

 

REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Składowisko przeznaczone do rekultywacji zostało zamknięte, gdyż nie spełniało podstawowych norm stawianych tego typu obiektom. Dzięki pozyskanym środkom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego możliwe będzie przywrócenie zdegradowanym terenom nowych wartości użytkowych i przyrodniczych.

Działania podjęte przez wnioskodawcę – Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. obejmą rekultywację techniczną i biologiczną. Skarpy składowiska oraz wierzchowiny zostaną odpowiednio ukształtowane, co pozwoli zapewnić właściwy odpływ wód opadowych, a w przyszłości będzie zapobiegać powstawaniu zastoisk.

Wykonanie warstwy wyrównującej zabezpieczy przed erozją wodną i wietrzną skarpę, a także całą powierzchnię składowiska. W tym celu wykorzystane zostaną odpady takie jak np.: gruz ceglany, elementy betonowe i kruszywa nie zawierające asfaltu, osady z klarowania wody czy odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów.

Składowisko przejdzie również odbudowę biologiczną zboczy i skarp. Beneficjent wykona odtworzenie gleb metodami agrotechnicznymi, ułoży 75 cm warstwy ziemi urodzajnej i nawozów mineralnych lub wapna nawozowego. Dzięki temu stworzone zostaną dogodne warunki do wzrostu roślinności. Projekt zakłada także nasadzanie krzewów i drzew.

Dzięki tej inwestycji unieszkodliwione zostaną wszystkie odpady zebrane na składowisku od momentu otwarcia. Tym samym zostaną zlikwidowane ich negatywne oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne oraz wyeliminowana zostanie niekontrolowana emisja gazów do atmosfery.

Tytuł projektu: Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Makowie Mazowieckim

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 626 427,09 zł

Kwota dofinansowania: 428 059,37 zł

Działanie: 4.2 Ochrona powierzchnia ziemi

 

 

Edyta Al-Tawil

Agnieszka Niedźwiedzka

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

e-mail: media@mazowia.eu

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

CZYŚCIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM ORAZ W GMINIE BOROWIE

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.