Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Rozwój przedsiębiorczości - nabór wniosków już w lipcu

Już w lipcu 2014 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi nabór wniosków na wsparcie projektów dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję na jakie inwestycje będzie można otrzymać wsparcie z puli wynoszącej 6 mln euro.

RODZAJE PROJEKTÓW
Dofinansowanie w ramach planowanego konkursu będzie można otrzymać wyłącznie na realizację inwestycji dotyczących zakupów oraz uruchomienia środków trwałych, np.: maszyny, urządzenia i środki transportu np.: wozy asenizacyjne, piaskarki, betoniarki, naczepy, przyczepy, pojazdy pogotowia technicznego, żurawie, pojazdy do czyszczenia ulic, karetki pogotowia ratunkowego. Wartości niematerialne i prawne również wchodzą w zakres unijnego dofinansowania.

Projekty będą mogły być realizowane  wyłącznie w ramach pomocy de minimis.
Kwestią wykluczającą unijną pomoc jest zakup nieruchomości, zakup samochodów osobowych i ciężarowych, koszty robót budowlanych oraz usługi doradcze (będą to koszty niekwalifikowane).
BUDŻET
Na konkurs przewidziane są środki w wysokości 6 mln euro, minimalna wartość dofinansowania dla projektu wyniesie 300 tys.  zł, a maksymalna kwota to 800 tys. zł.
O dofinansowanie będą mogły ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekty będą musiały zostać zrealizowane do 31 marca 2015 r., a rozliczone do końca 2015 r. Miejscem realizacji wyłonionych do dofinansowania projektów jest teren województwa mazowieckiego.
POMOC DE MINIMIS
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  informuje, że ogłoszenie konkursu uzależnione jest od wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, określające szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis, do której zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w ramach regionalnych programów operacyjnych.

- Dzięki wolnym środkom, jakie pojawiły się w Działaniu 1.5 RPO WM, możemy ogłosić kolejny konkurs – informuje Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – Czekamy na dobre projekty, które mają szansę zakończyć się w marcu przyszłego roku.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski o dofinansowanie projektu będzie można  składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Dokumentacja Konkursowa (Działanie 1.5 RPO WM „Rozwój przedsiębiorczości”) będzie dostępna do wglądu w MJWPU w Punkcie Przyjmowania Wniosków  w Warszawie, w Regionalnych Punktach Przyjmowania Wniosków  w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu. Dodatkowe informacje będą do uzyskania pod numerem infolinii: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

 


Edyta Al-Tawil
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
tel. 22 542 25 62
e-mail: e.altawil@mazowia.eu, media@mazowia.eu

 

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.