Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

KONKURS KREATYWNY o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013

KONKURS KREATYWNY o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Regulamin Konkursu Kreatywnego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs na najciekawszą pracę wykonaną dowolną techniką o dobrych praktykach wykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM 2007-2013) Konkurs realizowany jest w ramach Biuletynu RPO WM 2007-2013 „Fundusze europejskie dla rozwoju Mazowsza”.

Co to dobre praktykiwykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM 2007-2013)?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM 2007-2013) to największy w skali kraju i regionu Europy Wschodniej program regionalny, dzięki któremu możemy wykorzystać aż 1,8 mld. Euro. Został on tak skonstruowany aby środki unijne równomiernie wspierały realizację inwestycji w najważniejszych dla naszego województwa obszarach. A „dobre praktyki” to nic innego jak przykłady realizowanych lub zrealizowanych już inwestycji przy współudziale funduszy unijnych w ramach RPO WM 2007-2013. Mapę projektów RPO WM 2007-2013 znajdziecie na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu.

Cel konkursu:

 • popularyzowanie wiedzy o efektach realizowanych projektów z RPO WM 2007-2013 i wiedzy nt. Unii Europejskiej;

 • promocja działań w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych na Mazowszu;

 • promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 i Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Regulamin:

 • organizatorem konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa,

 • konkurs oraz wyniki konkursu zostaną ogłoszone w biuletynie „Fundusze europejskie dla rozwoju Mazowsza” oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.fan.mazowia.eu,

 • konkurs skierowany jest do wszystkich osób chcących zaprezentować swoje prace wykonane dowolną techniką (np. techniką plastyczną, muzyczną, multimedialną itp.)

 • w przypadku nadesłanych na konkurs amatorskich filmów nie mogą być one dłuższe niż 10 minut (max 2 GB),

 • w konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie pod warunkiem nadesłania oświadczenia opiekuna wyrażającego zgodę na udział podopiecznego w Konkursie Kreatywnym i obowiązujące w nim zasady,

 • udział w konkursie jest bezpłatny,

 • prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, przygotowanymi specjalnie na n Konkurs Kreatywny, forma prac jest dowolna w ramach wszystkich gatunków wyrazu,

 • autorzy zobowiązani do przesłania swoich prac na adres organizatora do 15 października 2012, z dopiskiemKonkurs Kreatywny o RPO WM 2007-2013,

 • prace oceniane będą przez jury w składzie określonym przez organizatora,

 • ogłoszenie konkursu nastąpi w terminie podanym przez organizatora w biuletynie „Fundusze europejskie dla rozwoju Mazowsza” oraz na stronie www.mazowia.eu i www.fan.mazowia.eu,

 • organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac w celach informacyjno-promocyjnych,

 • nadesłane prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, musi być podany również adres do korespondencji i telefon kontaktowy,

 • prace należy dostarczyć na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa lub na punkt_kontaktowy@mazowia.eu. Wybór sposobu dostarczenia prac należy do uczestnika konkursu,

 • uczestnik konkursu może dostarczyć nieograniczoną ilość prac,

 • uczestnik konkursu zgadza się na przeniesienie praw autorskich na rzecz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa,

 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zastrzega sobie prawo do niezwracania nadesłanych prac konkursowych,

 • w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,

 • udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

Tematyka prac:

• dobre praktyki wykorzystania funduszy europejskich w ramach RPO WM 2007-2013,

• zmiany powstałe dzięki projektom RPO WM 2007-2013 – efekty inicjatyw, działań podjętych w celu realizacji projektów finansowanych w ramach RPO WM 2007-2013 i to jak wpływają one na rozwój Mazowsza oraz jego mieszkańców,

• zakończone lub realizowane projekty w ramach RPO WM 2007-2013.

Nagrody:

Zwycięzca konkursu otrzyma laptop, przyznamy również 10 wyróżnień, w których nagrodami będą tablety.

Konkurs Kreatywny jest dla każdego kto ma pomysł na przedstawienie realizowanej lub zrealizowanej inwestycji z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Kryteria, które będziemy brali pod uwagę przy ocenianiu nadesłanych prac to:

 • temat pracy związany z projektem wdrażanym w ramach RPO WM 2007-2013,

 • ciekawa i pomysłowa forma przedstawienia tematu,

 • możliwość wykorzystania prac na stronie www.mazowia.eu,, www.fan.mazowia.eu lub w innych działaniach promocyjnych MJWPU.

 

Zapraszamy do nadsyłania prac!

Pokażmy jak zmienia się Mazowsze dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.