Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

KONKURS NA PUBLIKACJĘ O REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

KONKURS NA PUBLIKACJĘ O REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs na najlepszy tekst o Dobrych Praktykach wykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).

Regulamin konkursu – DOBRE PRAKTYKI RPO WM 2007-2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs na najlepszy tekst o Dobrych Praktykach wykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).

Cel konkursu:

• popularyzowanie wiedzy o efektach realizowanych projektów z RPO WM 2007-2013 i wiedzy nt. Unii Europejskiej;

• promocja działań w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych na Mazowszu;

• promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 i Samorządu Województwa.

Regulamin:

• organizatorem konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa;

 • wykonawcą konkursu jest firma Taxpress S.c.;

• konkurs oraz wyniki konkursu zostaną ogłoszone w biuletynie „Fundusze Europejskie dla rozwoju Mazowsza” oraz stronie internetowej www.mazowia.eu;

• konkurs skierowany jest do autorów publikujących na łamach prasy lokalnej, regionalnej oraz ogólnopolskiej ukazującej się drukiem na terenie Województwa Mazowieckiego;

• udział w konkursie jest bezpłatny;

• prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, przygotowanymi specjalnie na ten konkurs, forma prac jest dowolna w ramach wszystkich gatunków dziennikarskich, np. reportaż, informacja dziennikarska, felieton, komentarz itp.;

• autorzy prac są zobowiązani do przesłania na adres organizatora do 20 listopada 2011 roku zgłoszenia zawierającego: egzemplarz gazety, w którym znalazła się publikacja konkursowa, imię i nazwisko, numer telefonu i adres do korespondencji z dopiskiem „Konkurs – Dobre Praktyki RPO WM 2007-2013”;

• prace oceniane będą przez jury w składzie określonym przez organizatora;

• organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac w celach informacyjno-promocyjnych;

• w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Taxpress S.c;

• udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Tematyka prac:

• dobre praktyki wykorzystania funduszy europejskich w ramach RPO WM 2007-2013;

• zmiany w mojej okolicy dzięki projektom RPO WM 2007-2013;

• zakończone lub realizowane projekty w ramach RPO WM 2007-2013;

Nagrody:

• I miejsce – laptop

• II miejsce – laptop

• III miejsce – laptop

• 5 wyróżnień - tablety elektroniczne

Łączna wartość nagród w konkursie to 10 000 zł brutto.

Fundatorem nagród jest firma Taxpress S.c., wykonawca Biuletynu Fundusze europejskie dla rozwoju Mazowsza. W przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku), przed wydaniem Nagrody Taxpress S.c. poniesie koszt zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagród w wysokości 10% wartości.

Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Taxpress s.c., 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80 w formie pisemnej listem poleconym wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.