Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

NOWOCZESNE LABORATORIUM GRAFENOWE POLITECHNIKI OTWARTE

Materiał o niezwykłych własnościach elektrycznych, najbardziej wytrzymały w przyrodzie, a jednocześnie elastyczny, przezroczysty dla światła i nieaktywny chemicznie. Mowa o grafenie – materiale, który dzięki swoim różnorodnym właściwościom może mieć szerokie zastosowanie np. w przemyśle lotniczym, energetycznym i elektronicznym. Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej odbyło się otwarcie Laboratorium Grafenowego. Projekt był realizowany w ramach RPO WM 2007-2013. Dofinasowanie do tej inwestycji z UE wyniosło ponad 3,5 mln zł. W uroczystości udział wziął Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski.

Przewodnictwo i przezroczystość, mechaniczna wytrzymałość i elastyczność, wyjątkowe właściwości elektroniczne, dwuwymiarowa struktura to najważniejsze właściwości grafenu. Przyznanie Nagrody Nobla za jego odkrycie w 2010 r. potwierdziło jego wyjątkowe znaczenie. Gdzie może być wykorzystywany? To przede wszystkim elektronika (ekrany dotykowe), aeronautyka i przemysł samochodowy (ogniwa wodorowe), wytwarzanie i magazynowanie energii (baterie, ogniwa słoneczne) czy medycyna (analiza DNA, farmakologia, protetyka, bakteriologia).

Cały czas prowadzone są badania w zakresie właściwości grafenu, metodologii charakteryzacji oraz technologii produkcyjnych, choć obecnie wdrażane są już innowacyjne projekty dotyczące jego zastosowań. Barierą jest niezmiennie wysoki koszt wytwarzania tego materiału.

- W otwartym dziś Laboratorium, polscy naukowcy będą produkować grafen płatkowy, a także pracować nad jego zastosowaniem. To duże wyzwanie ale jestem pewien, że osiągniemy sukces. Fundusze europejskie dają szansę na realizację właśnie takich innowacyjnych projektów, które budują przewagę konkurencyjną Mazowsza – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W nowej perspektywie unijnej wprowadzanie nowych technologii oraz innowacji na rynek będzie miało kluczowe znaczenie.

Najważniejszymi elementami inwestycji na Politechnice Warszawskiej były adaptacja laboratoriów badawczych oraz wyposażenie w niezbędną aparaturę i urządzenia. Dzięki temu w laboratorium będą prowadzone prace badawczo-rozwojowe związane z wytwarzaniem grafenu płatkowego, jak również materiałów grafeno-pochodnych o odpowiednich, ściśle określonych parametrach (na potrzeby badaczy i zespołów naukowych). Te ostatnie umożliwiają prowadzenie badań nad wykorzystaniem materiału (m.in. w produkcji katalizatorów oraz przemysłach: chemicznym, elektronicznym, elektrochemicznym, obronnym).

Zdaniem naukowców z PW laboratorium wypełni lukę w dostępie do materiałów grafenowych „szytych na miarę”. Umożliwi dalsze prace badawczo-rozwojowe prowadzone również w innych ośrodkach naukowych czy przemysłowych. To unikatowy w skali kraju profil działalności i udoskonalenie wiedzy eksperckiej pracowników Politechniki.

Jakie prace badawcze będzie prowadzić laboratorium? Będzie to m.in. produkcja partii standaryzowanego surowego i zmodyfikowanego grafenu płatkowego o określonej funkcjonalności metodą chemiczną, oczyszczenie wyprodukowanego grafenu z pozostałości po procesie produkcji, uzyskiwanie różnych form grafenu – stabilnych wodnych zawiesin, cienkich folii lub proszku, wytworzenie testowej partii materiałów opartych na standaryzowanym grafenie płatkowym np. kompozytów polimerowych, elektrokatalizatorów i innych. Laboratorium LG PW kładzie również duży nacisk na udział w programach badawczych – międzynarodowych, edukacyjnych oraz współpracę z instytucjami rządowymi i prywatnymi placówkami naukowymi.

Tytuł projektu: Laboratorium Grafenowe LG PW – zaplecze wytwarzania standaryzowanego grafenu płatkowego o określonej funkcjonalności
Beneficjent:
Politechnika Warszawska
Całkowita wartość projektu:
4 500 000,00 zł
Kwota dofinansowania:
3 567 336,56 zł
Działanie 1.1.
Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

 Edyta Al-Tawil

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Tel. 22 542 27 34
e-mail: media@mazowia.eu

Załączniki

wydruk, pdf

NOWOCZESNE LABORATORIUM GRAFENOWE POLITECHNIKI OTWARTE

Foto: Marcin Krokowski dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.