Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

PONAD 60 MLN ZŁ NA ROZWÓJ NAUKI

Coraz częściej słyszymy o wkładzie Polaków w rozwój technologii kosmicznych czy lotniczych na świecie. Niestety, część z naukowców zmuszona jest wybrać zagraniczne ośrodki badawcze. Tworzone właśnie Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych w Warszawie ma szansę stać się miejscem, w którym nie tylko będzie rozwijać się myśl technologiczna, ale zatrudnienie znajdą również młodzi naukowcy. Z uwagi na rangę przedsięwzięcia projekt został przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wpisany na listę tzw. projektów kluczowych, czyli inwestycji niezwykle ważnych dla rozwoju regionu, a także kraju. Za taki został uznany również projekt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w którym powstaną nowe laboratoria dla studentów nauk ścisłych. Wybudowano już nowoczesny budynek, teraz czas na wyposażenie go.

Dziś preumowy na te dwa projekty podpisali marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz odpowiednio – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński i dyrektor Instytutu Lotnictwa dr hab. inż. Witold Antoni Wiśniowski. Obie inwestycje otrzymają dotację unijną – w sumie ponad 60 mln zł –w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

 

Podpisujemy dziś jedne z ważniejszych umów. Dotyczą one tych przedsięwzięć, w których pokładamy największe nadzieje – nauka i transfer wiedzy do gospodarki. Trzeba bowiem pamiętać, że Mazowsze jako region ma wciąż niewykorzystany w pełni potencjał badawczy. Tym bardziej cieszę się, że środki europejskie dają nam możliwość na jego odkrywanie i przetwarzanie – powiedział marszałek Adam Struzik.

 

Nasz uniwersytet to bardzo prężnie rozwijająca się instytucja badawczo-naukowa. Działamy na Mazowszu, ale tak naprawdę zasięg naszych osiągnięć można oceniać w wymiarze ponadregionalnym. Cieszymy się, że dzięki zdobytym środkom unijnym będziemy mieli możliwość promowania i jeszcze pełniejszego wykorzystania rozwoju sektora badawczego – mówił rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński. – Jesteśmy postrzegani jako uczelnia o profilu humanistycznym, ale – jak widać – poszerzamy swoją ofertę.

 

Dziś nauki związane z technologiami kosmicznymi są naprawdę szansą rozwoju całej gospodarki. Pamiętajmy, że pod tym względem nasz region jest jednym z najprężniej rozwijających się. Poza tym tworzone centrum da możliwość realizowania się wielu naukowcom, a przede wszystkim zapewni im pracę – podsumował swój projekt dr hab. inż. Witold Antoni Wiśniowski, dyrektor Instytutu Lotnictwa w Warszawie.

 

Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych

 

Tytuł projektu: Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych

Całkowita wartość projektu: 37 951 200 zł

Kwota dofinansowania: 32 258 520 zł

Beneficjent: Instytut Lotnictwa

Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego dotyczy projektów realizowanych przez jednostki naukowe i szkoły wyższe

 

Planowane Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych to jeden z wielu projektów Instytutu Lotniczego w Warszawie. Jednostka posiada największą w Polsce bazę techniczną i badawczą pozwalającą na przeprowadzanie badań lotniczych, aerodynamicznych, wytrzymałościowych, będąc jednocześnie krajowym liderem w tej dziedzinie. Obecnie jej działalność koncentruje się m.in. wokół budowy samolotów i śmigłowców, napędów lotniczych (np. silników turbinowych), materiałów lotniczych.

 

Nowe Centrum pozwoli w najbliższych latach utworzyć miejsce pracy dla ok. 720 naukowców – informatyków, fizyków, chemikówitp. To niezwykle ważne w czasach, gdy zdolni ludzie często nie mają możliwości wykorzystywania swojego potencjału i z trudem odnajdują się na rynku pracy. Będzie to również świetne miejsce do odbywania praktyk dla studentów i stażystów – tylko w ubiegłym roku ILOT gościł 200 praktykantów.

 

Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych będzie mieścić się w wybudowanym dla tego projektu obiekcie – kompleksie czterech budynków ułożonych w kształcie litery H. W trzech z nich znajdą się przede wszystkim laboratoria. Ostatni z budynków – z salami wykładowymi – będzie pełnił funkcję konferencyjną. Łączna powierzchnia wynosić będzie prawie 11 000 m2. W nowym obiekcie miejsce znajdą m.in. zespoły pracujące nad projektowaniem i tworzeniem np. samolotów stratosferycznych, zajmujące się inteligentnymi materiałami czy zwiększeniem bezpieczeństwa samolotów.

 

Co ważne, opracowywane technologie będą innowacyjne, wdrażane po raz pierwszy w skali kraju (np. zastosowanie różnych napędów rakiet kosmicznych). Pozwoli to rozwinąć niszowe kierunki, jak np. inteligentne materiały metalowe i kompozytowe, których zastosowanie nie będzie ograniczać się jedynie do prac lotniczych i kosmicznych. Mogą w przyszłości być wykorzystane m.in. w przemyśle, systemach monitoringu i bezpieczeństwa, w budownictwie, inżynierii medycznej, ale też jako technologie stosowane w tworzeniu przedmiotów codziennego użytku.

 

Projekt realizowany będzie przez Instytut Lotnictwa w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Jego pełna wartość to ponad 37,9 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie przeszło 32,2 mln zł.

 

 

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych na UKSW

 

Tytuł projektu: Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej

Całkowita wartość projektu: 64 549 700 zł

Kwota dofinansowania: 27 872 560,46 zł

Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego dotyczy projektów realizowanych przez jednostki naukowe i szkoły wyższe

 

Wzniesione przy ul. Wóycickiego Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych to nowoczesny, w pełni klimatyzowany, czteropiętrowy obiekt. Znajduje się w nim łącznie 27 laboratoriów stworzonych z myślą o studentach takich kierunków jak: chemia, fizyka, biologia, ochrona środowiska, inżynier środowiska, informatyka, matematyka czy ekonomia. Docelowo korzystać z nich będzie mogło blisko 1,5 tys. studentów tej uczelni. Laboratoria zostaną wyposażone w nowoczesną, profesjonalną aparaturę oraz sprzęt multimedialny.

 

Oprócz laboratoriów w obiekcie znajdują się także różnego rodzaju pracownie: fizyczna, fizyki współczesnej i jądrowej, inżynierii, chemii organicznej, RTG, biologii behawioralnej i ewolucji oraz sale komputerowe. Na parterze zlokalizowana została nowoczesna sala wykładowo-demonstracyjna wyposażona w zaplecze magazynowe oraz sprzęt multimedialny umożliwiający m.in. nagrywanie i późniejsze udostępnianie nagranych materiałów w trybie on-line. Będą w niej prowadzone m.in. pokazowe doświadczenia naukowe. Cały budynek objęty został bezprzewodową siecią Wi-Fi.

 

Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe są otwierane automatycznie. W całym budynku nie ma barier w postaci progów czy stopni. Z myślą o osobach niewidomych na każdej kondygnacji zastosowano taki sam układ komunikacyjny, a w windach i na korytarzach system powiadamiania głosowego i oznaczenia w języku Braille’a. Meble oraz urządzenia w laboratoriach zostały ustawione w taki sposób, aby zapewnić swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

 

Nowo wybudowany obiekt to kolejne ogniwo tworzonego przez uczelnię Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (CEiBI). Od 2008 r. studenci korzystają już z Audytorium Maximum, które powstało w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie unijne wyniosło wówczas ponad 18,7 mln zł, a wartość całkowita prawie 40 mln zł. Kolejnym obiektem wchodzącym w skład CEiBI jest działający od 2009 r. obiekt skupiający w sobie wydziały: Nauk Historycznych i Społecznych, Filozofii Chrześcijańskiej oraz Biologii i Nauk o Środowisku.

 


Joanna Czechowicz-Bieniek

wz. Rzecznika Prasowego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail rzecznik@mazovia.pl

 

Wojciech Łukowski

Dyrektor Pionu Marketingu

Instytut Lotnictwa

tel.: (+48) 22 846 08 01 wew. 547

e-mail: wojciech.lukowski@ilot.edu.pl

 

Edyta Al-Tawil

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

tel. 22 542 25 62

e-mail: e.altawil@mazowia.eu

 

 

wydruk, pdf

PONAD 60 MLN ZŁ NA ROZWÓJ NAUKI

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.