Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:
Publikacja:

Nagroda Innovation Award 2016 dla MJWPU

Nagroda Innovation Award 2016 dla MJWPU

Opublikowano: 2016-05-24

W dniach 17-18 maja w Warszawie odbyło się Emirates & Economic Forum, czyli unikatowe w skali międzynarodowej wydarzenie mające na celu nawiązanie współpracy ekonomiczno-kulturalnej między Europą a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Podczas forum wręczono wyróżnienia Innovation Awards za działania w obszarze innowacji i tworzenia warunków do wzmacniania konkurencyjności gospodarki. Nagrodę w kategorii innowacyjna instytucja otrzymała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Prawidłowo rozliczonych ponad 3 mld zł

Prawidłowo rozliczonych ponad 3 mld zł

Opublikowano: 2016-04-29

W minionym tygodniu zakończyło się finalne rozliczenie programu unijnego dla beneficjentów z Mazowsza. Pomyślnie udało się wypłacić i rozliczyć z beneficjentami blisko 5 tysięcy projektów. Konkursy przeprowadzane były przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Tym samym zakończyła się realizacja programu PO KL z unijnej perspektywy 2007-2013.

Zapytaj o Fundusze Europejskie odpowiedź na Portalu Funduszy Europejskich

Zapytaj o Fundusze Europejskie – odpowiedź na Portalu Funduszy Europejskich

Opublikowano: 2016-04-08

Masz ciekawy pomysł i szukasz dofinansowania? Korzystasz z funduszy i potrzebujesz wparcia w realizacji projektu? Sprawdzone i bezpłatne informacje są dostępne na Portalu Funduszy Europejskich lub w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Każdy może tu znaleźć i otrzymać bezpłatne informacje na temat możliwości pozyskania środków unijnych (dotacji lub pożyczki), a także dowiedzieć się, jak uzyskać wsparcie na rozwój zawodowy.

Zakończenie oceny formalnej wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji.

Zakończenie oceny formalnej wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji.

Opublikowano: 2016-03-09

W dniu 4 marca 2016 roku zakończona została ocena formalna wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego. Ocena została przeprowadzona w oparciu o Regulamin Konkursu Dotacji oraz Regulamin pracy Komisji Konkursowej.

XV Posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

XV Posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Opublikowano: 2016-03-01

Dnia 25 lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się XV już posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

Mazowiecka Rada Innowacyjności (MRI) jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii.Członkami Rady są przedstawicie biznesu, świata nauki oraz samorządu terytorialnego.

7,9 mln zł na edukację w gminie Jednorożec

7,9 mln zł na edukację w gminie Jednorożec

Opublikowano: 2016-02-15

Zmodernizowane obiekty szkół, wybudowana hala sportowa to wieloletnia i najważniejsza inwestycja gminy Jednorożec. Na ten cel gmina pozyskała blisko 8 mln zł środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 18 mln zł. W uroczystym otwarciu projektu uczestniczyła m.in.  Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. EFS.

O rewitalizacji na Mazowszu ciąg dalszy

O rewitalizacji na Mazowszu ciąg dalszy

Opublikowano: 2016-01-20

Jeszcze tylko do 29 stycznia br. samorządy z Mazowsza mogą ubiegać się o dofinansowanie opracowania lub aktualizacji gminnych programów rewitalizacji. Posiadanie programu jest warunkiem ubiegania się o unijne fundusze w wybranych konkursach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Ponad 200 samorządowców wzięło udział
w dwóch konferencjach poświęconych konkursowi dotacji w tym zakresie.

O REWITALIZACJI NA MAZOWSZU

O REWITALIZACJI NA MAZOWSZU

Opublikowano: 2016-01-14

W unijnym budżecie dla Mazowsza do roku 2020 znalazły się środki na kompleksową rewitalizację terenów zdegradowanych. Inwestycje w tym obszarze nie tylko pobudzą  aktywność środowisk lokalnych i wzmocnią współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, lecz także przyczynią się do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego. Warunkiem ubiegania się o fundusze w wybranych konkursach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 będzie posiadanie przez gminę aktualnego programu rewitalizacji. W tym celu, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs dotacji dla gmin w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli gmin, planujących działania rewitalizacyjne.

Spotkania informacyjne na temat Rewitalizacja na Mazowszu - konkurs dotacji dla gmin

Spotkania informacyjne na temat „Rewitalizacja na Mazowszu" - konkurs dotacji dla gmin

Opublikowano: 2016-01-04

Zapraszamy przedstawicieli gmin województwa mazowieckiego do udziału w spotkaniach informacyjnych, poświęconych możliwości ubiegania się o wsparcie na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Nowoczesne laboratorium na Politechnice Warszawskiej

Nowoczesne laboratorium na Politechnice Warszawskiej

Opublikowano: 2015-12-16

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku zyskał nową infrastrukturę do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych – Laboratorium Badawcze Innowacyjnych Technologii i Materiałów. Inwestycja mogła liczyć na unijne dofinansowanie z RPO WM 2007-2013, dla której dotacja przekroczyła ponad 1,2 mln zł. Podczas otwarcia projektu, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych reprezentowała Aneta Uchwał – kierownik Oddziału Zamiejscowego MJWPU w Płocku.  

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.