Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

WYBRANE OBIEKTY MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI CZEKA WIELKI REMONT

Obiekty Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przejdą gruntowny remont przy wsparciu funduszy europejskich. Dzięki temu, oferta kulturalna stolicy stanie się bardziej atrakcyjna, a  dziedzictwo kulturowe zachowa swój dawny blask. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie na projekt realizowany przez Muzeum Niepodległości w wysokości ponad 10,3 mln zł. Całkowita wartość projektu wyniesie blisko 15 mln zł. Preumowę w tej sprawie podpisali dzisiaj p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski oraz Dyrektor Muzeum Niepodległości,  Tadeusz Skoczek.

Podpisana dziś preumowa na dofinansowanie unijnego projektu kluczowego wesprze rewitalizację i modernizację oddziału Cytadeli Warszawskiej, w szczególności X i XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca. Inwestycja poprawi ofertę kulturalną obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie. Całość projektu wyniesie blisko 15 mln zł, a przyznane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego unijne dofinansowanie to ponad 10,3 mln zł. 

Już prawie 346 mln zł ze środków europejskich Zarząd Województwa przeznaczył na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w naszym regionie.
W sumie, z unijnym wsparciem zostanie zrealizowanych 56 projektów, wśród nich kilka warszawskich – takich jak: renowacja Kościoła Św. Krzyża, modernizacja Państwowego Muzeum Etnograficznego, adaptacja Podziemi Katedry Polowej na Muzeum Ordynariatu Polowego, przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie, czy przeprowadzenie III etapu prac konserwatorskich elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej
– wyliczał podczas uroczystości Mariusz Frankowski, p.o. Dyrektora MJWPU.

Przez Cytadelę przewinęło się około 40 tysięcy więźniów – bojowników o wyzwolenie narodowe i przemiany społeczne. Naszym obowiązkiem jest dbanie o to miejsce, poprawa dostępu i jakości tego muzealnego obiektu – zaznaczył  Tadeusz Skoczek, Dyrektor Muzeum

Po podpisaniu Preumowy, zebrani w Sali Balowej mieli okazję zapoznać się z historią Cytadeli. Wsparcie udzielone Muzeum ma posłużyć zachowaniu dobrego stanu obiektów objętych projektem i zapewnić do nich dostęp osobom niepełnosprawnym.

Zaangażowanie nowoczesnych technicznie środków przekazu i prezentacji (digitalizacja zasobów), umożliwi stworzenie i wyjście z nową ofertą. Dodatkowo prezentacja zbiorów w wersji elektronicznej wpłynie korzystnie na ich bezpieczeństwo i jednocześnie zwiększy możliwości ich prezentacji.  Prace rewitalizacyjne przewidują m.in.: remont dachu, stolarki okiennej, elewacji Pawilonu X i XI oraz Bramy Bielańskiej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej, izolacji przeciwwilgociowej, remont dziedzińca. Dodatkowo, Pawilon X zostanie wyposażony w niezbędną infrastrukturę komputerową i sprzęt multimedialny.

Cytadela Warszawska położona jest na terenie twierdzy zbudowanej przez władze rosyjskie po stłumieniu Powstania Listopadowego. Pełniła także rolę więzienia śledczego (X Pawilon) oraz miejsca straceń działaczy narodowych i rewolucjonistów. Obecnie w tym miejscu znajduje się Muzeum X Pawilonu Cytadeli. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej to jedno z najważniejszych miejsc martyrologii polskiej z epoki zaborów. Zlokalizowane na terenie twierdzy zbudowanej w latach 1832-1836 na wzgórzu żoliborskim z rozkazu cara Mikołaja I.. Wśród więźniów X Pawilonu były tak wybitne postaci polskiej historii jak Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Gustaw Ehrenberg, ksiądz Piotr Ściegienny, Jarosław Dąbrowski, Ludwik Waryński i wielu innych.

Projekt znajduje się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013.

wydruk, pdf

WYBRANE OBIEKTY MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI CZEKA WIELKI REMONT

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.