Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Komórki organizacyjne MJWPU - kontakt

MJWPU
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44
e-mail: mjwpu@mazowia.eu

 


 

Schemat organizacyjny MJWPU

 

Dyrektor
I I  I I
Zastępca Dyrektora ds. PO KL
Zastępca Dyrektora ds. RPO WM  I Zastępca Dyrektora ds. Finansowych - Główny Księgowy
I I  I I

Wydział Ogłaszania Konkursów PO KL oraz Monitoringu
i Sprawozdawczości PO KL i Priorytetu II ZPORR

Wydział Ogłaszania Konkursów i Weryfikacji Formalnej RPO WM oraz Działań 1.1 – 1.5 i Priorytetu III ZPORR

 

Wydział Planowania i Analiz

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL

Wydział Monitoringu i Sprawozdawczości RPO WM i Działania 3.4
ZPORR

Wydział Kadr

Wydział Płatności i Refundacji

Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków PO KL

Wydział Pomocy Publicznej RPO WM

 

Wydział Zamówień Publicznych

 

Wydział Księgowości

Wydział Pomocy Publicznej PO KL

Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków RPO WM oraz Działań 1.1 – 1.5 i Priorytetu III ZPORR

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Wydział Pomocy Technicznej

Wydział Wdrażania Priorytetu VI PO KL

Wydział Wdrażania Priorytetu I i II RPO WM oraz Wdrażania i Rozliczeń Działania 3.4 ZPORR

Wydział Radców Prawnych

Wieloosobowe Stanowisko ds. Windykacji

Wydział Wdrażania Priorytetu VII PO KL

Wydział Wdrażania Priorytetu III RPO WM oraz Działań 1.1-1.5 oraz Działań 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 ZPORR

Wydział Audytu Wewnętrznego


Wydział Wdrażania Priorytetu VIII PO KL

Wydział Wdrażania Priorytetu V i VI RPO WM

Wydział Kontroli Wewnętrznej

Wydział Wdrażania Priorytetu IX PO KL

Wydział Wdrażania Priorytetu IV i VII RPO WM

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

 


Wydział Priorytetu
II ZPORR

Wydział Kontroli Projektów RPO WM

 

Wydział Odwołań

Wydział Kontroli Projektów PO KL


Wieloosobowe Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością


 


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych


 


Oddział Zamiejscowy w Radomiu


 


Oddział Zamiejscowy w Płocku


 


 

Oddział Zamiejscowy w Siedlcach

 


Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie


Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce 

 


 

W skład MJWPU wchodzą następujące jednostki:

Kierownik Wydziału: Iwona Płodzik
tel. 22 542 2142
Kierownik Wydziału: Marta Król
tel. 22 542 2380
Kierownik Wydziału: Robert Wróbel
tel. 22 542 2060
p.o. Kierownika Wydziału: Michał Kosior
tel. 22 542 2092
Kierownik Wydziału: Mariusz Chrzanowski
tel. 22 542 2376
Kierownik Wydziału: Edyta Nogaj
tel. 22 542 2464
Kierownik Wydziału: Marcin Dorosz
tel. 22 542 2472
p. o. Kierownika Wydziału: Magdalena Pączkowska
tel. 22 542 2377
Kierownik Wydziału: Anna Mierzejewska
tel. 22 542 2373
Kierownik Wydziału: Anna Wysocka
Kierownik Wydziału: Joanna Sadowska
tel. 22 542 2483
Kierownik Wydziału: Jacek Rawa
tel. 22 542 2410
Kierownik Wydziału: Sylwia Kwatek
tel. 22 542 2413
Kierownik Wydziału: Katarzyna Sarniak
tel. 22 542 2314
Kierownik Wydziału: Karolina Dymarkowska
tel. 22 542 2064
Kierownik Wydziału: Joanna Maleszko
tel. 22 542 2357
Kierownik Wydziału: Jadwiga Kwiatkowska
tel. 22 542 2150
Kierownik Wydziału: Krzysztof Handke
tel. 22 542 2100
Kierownik Wydziału: Paweł Sitek
tel. 22 542 2489
Kierownik Wydziału: Piotr Oracz
tel. 22 542 2431
p. o. Kierownika Wydziału: Piotr Chaberski
tel. 22 542 2459
Kierownik Wydziału: Olga Wiśniewska
tel. 22 542 2164
Kierownik Wydziału: Adam Pleczeluk
tel. 22 542 2082
Kierownik Wydziału: Dorota Borodej
tel. 22 542 2132
Kierownik Wydziału: Tomasz Czajor
tel. 22 542 2120
Kierownik Wydziału: Mariola Marciniak
tel. 22 542 2047
Kierownik Wydziału: Ilona Nasiadka
tel. 22 542 2010, 22 542 2000
Główni specjaliści:
Iwona Pazura tel. 22 542 2407
Piotr Szmuniewski tel. 22 542 2371
Małgorzata Zacharzewska - Brydak tel. 22 542 2470
p. o. Kierownika Wydziału: Grażyna Szulc - Chlebicka
tel. 22 542 2194
p. o. Kierownika Wydziału: Dorota Kotecka
tel. 22 542 2494
p. o. Kierownika Wydziału: Sylwia Maksim - Wójcicka
tel. 22 542 2310
p. o. Kierownika Wydziału: Marcin Zalewski
tel. 22 542 2155
p. o. Zastępcy Kierownika Wydziału: Magdalena Pacholczak
tel. 22 542 2463

  wydruk, pdf

  Rejestr:

  banner banner banner banner banner

  Przeczytaj treść ponownie

  Instytucje współfinansujące

  "dla rozwoju Mazowsza"
  Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

  "człowiek - najlepsza inwestycja"
  Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.