Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

KONFERENCJA W MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

Wraz z końcówką roku, Muzeum Niepodległości w Warszawie zakończy realizacje unijnej inwestycji. Projekt dotyczy modernizacji i rewitalizacji Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. O tym co już zostało zrobione,  a co jeszcze jest do zrobienia w ramach projektu opowiedział Dyrektor Muzeum Niepodległości, Tadeusz Skoczek podczas konferencji promującej projekt. W konferencji udział wziął m.in., Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Celem konferencji była promocja projektu pn.: ,,Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca’’. Inwestycja otrzymała unijne dofinansowanie jako projekt kluczowy w ramach RPO WM 2007-2013 w kwocie 8,7 mln zł. Całkowita wartość projektu to blisko 13 mln zł.

 

W ramach projektu szereg działań jest już zakończonych. Prace modernizacyjne i rewitalizacyjne obiektów Muzeum Niepodległości dotyczyły m.in. wymiany pokrycia dachu, renowacje tynków, roboty kamieniarskie oraz wykonanie instalacji przeciwwilgociowych fundamentów. Do końca października br., zakończone mają zostać roboty budowlane przeprowadzane na dziedzińcu, a zakończenie projektu przewidziano na koniec roku.

 

 - Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, zlokalizowane na miejscu męczeństwa i cierpienia tysięcy polskich patriotów, to jedno z najważniejszych muzeów martyrologii polskiej. To ważne miejsce naszej pamięci narodowej, będącej świadectwem uporczywej walki kolejnych polskich pokoleń o wyzwolenie narodowe i przemiany społeczne w epoce zaborów. Dlatego tak ważne jest,  abyśmy dbali o nasze dziedzictwo kulturowe a dzięki funduszom unijnym jest to możliwe. W nowej perspektywie unijnej 2014-2020 mamy zamiar aplikować o środki unijne na projekt architektoniczny – rozpoczął Tadeusz Skoczek, Dyrektor Muzeum Niepodległości.

 

Dobre praktyki wdrażania funduszy unijnych na Mazowszu w ramach RPO WM na lata 2007-2013  w sektorze turystyki i kultury przedstawił Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

-  W ramach RPO WM 2007-2013 możliwa jest realizacja przedsięwzięć mających na celu wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla wzrostu atrakcyjności regionu poprzez rozwój sektora turystyki i kultury w miastach i na obszarach wiejskich. Do tej pory fundusze unijne w ramach Działania 5.2, 6.1 i 6.2 dofinansowały 199 projektów z czego 28 projektów dotyczy rewitalizacji, 57 kultury i 114 turystyki. Łącznie pula dofinansowania dla tych projektów to ok.      913 mln zł  -  podkreślił Mariusz Frankowski, Dyrektor MJWPU. 

 

Agnieszka Niedźwiedzka

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 27 34  e-mail:  media@mazowia.eu

 

wydruk, pdf

KONFERENCJA W MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.