Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

MAZOWSZE: KONTRAKT TERYTORIALNY PODPISANY

25 listopada, minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podpisali w obecności premier Ewy Kopacz i prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz kontrakt terytorialny. To niezwykle ważny dokument dla całego województwa, w tym dla stolicy. W umowie wskazano inwestycje, których realizacja w najbliższych latach będzie priorytetem i dla rządu, i dla samorządów z całego regionu. Co to oznacza dla Warszawy? Dziesiątki nowych inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych.

Prace dotyczące negocjacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych z UE są już na finiszu. Po wielu miesiącach prac i niełatwych negocjacji, strona rządowa i władze województwa podpisały kontrakt terytorialny dla Mazowsza. To strategiczny dokument, bo zawiera najważniejsze inwestycje, które mają być realizowane głównie przy udziale środków unijnych w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Kontrakt jest umową ramową pomiędzy rządem i samorządem województwa. Przedstawione są w nim konkretne działania i możliwe źródła finansowania – środki unijne z programu krajowego czy regionalnego lub te pochodzące z budżetu państwa. Co władze województwa i stolicy wynegocjowały dla Warszawy? Na liście znalazło się wiele inwestycji kluczowych dla stolicy.

W nowej unijnej perspektywie finansowej samorządy, w tym Warszawa, stawiają na ekologiczny transport szynowy. Zagwarantowane są środki na rozbudowę II linii metra – etap II i III, czyli odcinka zachodniego, od Ronda Daszyńskiego do stacji Księcia Janusza i odcinka wschodnio-północnego, od Dworca Wileńskiego do stacji Targówek 2, łącznie 6 stacji w II etapie. W III etapie powstanie 5 nowych stacji od stacji Księcia Janusza do stacji Powstańców Śląskich i z drugiej strony do stacji Bródno. Ta inwestycja to nie tylko rozbudowa samej linii o 12,2 km i 11 nowych stacji, ale też zwiększenie ilości taboru. Koszt tej inwestycji wyniesie 7,8 mld zł.

Kontrakt terytorialny przewiduje także dla Warszawy pakiet zadań dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej i ekologicznego transportu, w ramach którego przewidziano rozwój i modernizację sieci tras tramwajowych w stolicy, a także zakup nowoczesnego taboru. Koszt tej inwestycji wyniesie 1,9 mld zł.

Oprócz powyższych przedsięwzięć, na nowe, zmodernizowane pociągi będą mogły liczyć zarówno Szybka Kolej Miejska, jak i Koleje Mazowieckie. Obie spółki otrzymają również wsparcie na inwestycje związane z zapleczem technicznym (KM – w Sochaczewie, Tłuszczu i Radomiu, a SKM – na modernizację Stacji Postojowo-Technicznej Szczęśliwice).

Inwestycje związane z koleją to także modernizacja torów kluczowych linii zapewniających dostępność w ramach ruchu aglomeracyjnego: średnicowej (między dworcami Warszawa Zachodnia a Warszawa Wschodnia oraz linii obwodowej (odcinek Warszawa Gołąbki – Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska). Inne projekty obejmują m.in. prace na trasie E 75 na odcinku Warszawa – Rembertów – Sadowne, poprawę przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów – Mińsk Mazowiecki, czy prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań, odcinek Sochaczew – Swarzędz, a także na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia Nr 447). Ogromne znaczenie ma również poprawa dostępności komunikacyjnej portu Warszawa-Modlin. Niezbędne inwestycje to budowa bocznicy od stacji Modlin do lotniska wraz z budową stacji kolejowej w bezpośrednim sąsiedztwie terminala.

Ponadto, kontrakt zakłada realizację prac modernizacyjnych na liniach regionalnych, w tym połączeniach Kutno – Płock , Tłuszcz – Ostrołęka czy Ostrołęka – Chorzele.

Najbliższe lata to też wiele inwestycji drogowych. Dla mieszkańców Warszawy i okolic ważne są m.in. obwodnica Śródmieścia (z Pragi Południe na Targówek), modernizacja ulic Marsa i Żołnierskiej do granicy miasta, a także przebudowa ul. Wał Miedzeszyński (od Traktu Lubelskiego do węzła z trasą S2).

Należy podkreślić działania w kierunku usprawnienia ruchu na wjeździe do i wyjeździe ze stolicy poprzez realizację następujących inwestycji: rozbudowa trasy S2 o 19,5 km i o wartości 6,7 mld zł (odcinek drogi ekspresowej od węzła „Puławska" w rejonie Warszawy-Grabówka do węzła „Lubelska" przecinającego się z obecną drogą krajową nr 17) oraz rozbudowa i budowa innych dróg (m.in. budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dróg krajowych nr 50 i 79, rozbudowa dróg wojewódzkich – 637 i 634, budowa obwodnicy Pruszkowa, czyli „Paszkowianki”, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 i budowa po nowym śladzie krótkiego odcinka za Warszawą).

Kontrakt ujmuje też inwestycje związane z ochroną zdrowia – np. utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie a także kulturą – tu w planach jest m.in. Europejskie Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia, o wartości 450 mln zł. Podpisany dokument przewiduje też utworzenie Laboratorium Edukacyjnego, będącego rozwinięciem i uzupełnieniem działalności Centrum Nauki Kopernik. Kontrakt terytorialny stanowi także ramy dla realizacji kilkudziesięciu inwestycji uczelni i ośrodków badawczych na Mazowszu, w znaczącej mierze ulokowanych w Warszawie. Ich realizacja pozwoli na wzmocnienie pozycji stolicy na mapie europejskich ośrodków naukowo-akademickich.

Poza tym istotną, dla mieszkańców Warszawy, inwestycją jest budowa Elektrociepłowni Pruszków. Podpisany dokument przewiduje także wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej w Warszawie i jej okolicach.

Obok kontraktu terytorialnego niezwykle ważnym dokumentem będzie nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Od jego ostatecznego kształtu – a jest w fazie końcowych negocjacji – uzależniona jest realizacji wielu inwestycji, w tym kolejowych, ujętych w kontrakcie.

Warszawa wraz z sąsiadującymi gminami tworzy na mocy porozumienia Warszawski Obszar Funkcjonalny. Dla tego ponadadministracyjnego układu przewidziano narzędzie zwane ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Pozwoli to gminom na realizację projektów uwzględnionych w opracowywanej Strategii ZIT. Należy podkreślić, że lista projektów ujętych w kontrakcie terytorialnym nie jest listą zamkniętą, jej zmiany będą możliwe przy kolejnych aktualizacjach dokumentu.

www.mazovia.pl

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail rzecznik@mazovia.plZdjęcia: Urząd m.st. Warszawy

wydruk, pdf

MAZOWSZE: KONTRAKT TERYTORIALNY PODPISANY

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.