Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

PONAD 1,4 MLN ZŁ NA WSPARCIE DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UTRATĄ PRACY

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie zaczyna realizować unijny projekt. Będą to warsztaty i szkolenia dla osób aktywnych zawodowo, którym grozi zwolnienie z pracy. Realizacja projektu będzie możliwa, dzięki środkom unijnym pozyskanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowę w tej sprawie podpisali Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. PO KL Elżbieta Szymanik oraz Robert Lenart, Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

 

- To jedna z ostatnich umów, która otrzyma unijne wsparcie w ramach kończącej się perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Projekt dedykowany będzie w stronę osób zagrożonych zwolnieniem z pracy, którzy będą mogli wziąć udział w szkoleniu „szytym na miarę”, czyli dobranym indywidualnie dla każdego uczestnika. Takie działania będą ogromnym i skutecznym wsparciem dla osób objętych projektem poprzez doszlifowanie, a także nabycie nowych kompetencji. Możliwość realizacji tego projektu stworzy również  szansę na lepszą przyszłość w sferze rozwoju zawodowego – podkreśliła Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora MJWPU ds. PO KL.
Najlepszą inwestycją jest człowiek 
Grupą docelową unijnego projektu jest 60 osób w tym 35 kobiet i 25 mężczyzn z terenu m.st. Warszawy. Będą to osoby, którym z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zagraża zwolnienie ze stanowiska pracy. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniu „szytym na miarę”, odpowiadającemu ich predyspozycjom zawodowym oraz dostosowanym do potrzeb rynku pracy. W ramach projektu, 10 osób skorzysta ze szkolenia ,,ABC Przedsiębiorczości’’. Szkolenie będzie skierowane do osób chcących pozyskać dofinansowanie na własny biznes. Zajęcia dotyczyć będą tematyki z zakresu ekonomii i finansów, procedur związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej oraz jak napisać dobry biznes plan. Reszta osób zostanie skierowana na staż zawodowy.
Jednym z głównych założeń projektu jest utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej, które zapewni uczestnikom możliwość stałego kontaktu z doradcą zawodowym oraz z Punktem Pośrednictwa Pracy. Podczas tych spotkań, zainteresowani otrzymają informacje na temat obecnego rynku pracy, oczekiwań pracodawców czy też dalszych możliwościach kształcenia. Ponadto, podczas Warsztatów Skutecznego Reagowania, uczestnicy będą mieli możliwość do zwiększenia swojej samoświadomości w obszarze mocnych stron zawodowych i osobistych a także nabyć umiejętności poruszania się po rynku pracy.
Na etapie rekrutacji, w celu przeprowadzania bilansu kompetencji, wszystkie osoby objęte projektem będą uczestniczyć w spotkaniu z doradcą zawodowym.  
Osoby biorące udział w projekcie będą miały okazję do pogłębienia własnych kompetencji, nabycia nowych kwalifikacji zawodowych, a także zdobycia nowych możliwości w zakresie zatrudnienia. Niewątpliwie też, osoby te staną się bardziej mobilne, otwarte i aktywne w poruszaniu się po rynku pracy.
 
Tytuł projektu: Pracownia Przedsiębiorczości
Beneficjent: Zakład Doskonalenia w Warszawie
Całkowita wartość projektu: 1 458 100,18 zł
Dofinansowanie projektu: 1 458 100,18 zł
Okres realizacji projektu: 01.10.2014 – 30.09.2015
Poddziałanie: 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Agnieszka Niedźwiedzka
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Tel. 22 542 27 34 
e-mail: media@mazowia.eu

 

wydruk, pdf

PONAD 1,4 MLN ZŁ NA WSPARCIE DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UTRATĄ PRACY

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.