Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

TECHNOLOGIE, ROZWÓJ, NAUKA

Budowa kompleksu obiektów Centrum Usług Biznesowych oraz Centralnego Laboratorium to główne założenia projektu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (PPPT) w Płocku. Dzięki zrealizowanej inwestycji, powstała nowoczesna baza badawcza z miejscem dla innowacyjnych rozwiązań, a także powstały nowe miejsca pracy dla naukowców i specjalistów. Na uroczystej inauguracji projektu, obecny był Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

- Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny zamierza rozwijać działalność badawczo–rozwojową i innowacyjną m.in. poprzez współpracę z ośrodkami naukowymi, specjalnymi strefami ekonomicznymi, w tym warmińsko–mazurską i łódzką, a także aktywnie uczestniczyć w klastrach – podkreślił Michał Luczewski, Prezes PPPT w Płocku.

- PPPT to pierwszy w naszym województwie park przemysłowo–technologiczny z prawdziwego zdarzenia, posiadający taką infrastrukturę jak Centrum Usług Korporacyjnych oraz zaplecze laboratoryjne. Mówiąc o nowym okresie programowania środków unijnych na lata 2014-2020 – inwestycja doskonale wpisuje się w nową perspektywę, w której głównym źródłem finansowania zarówno z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, jaki i z programów krajowych będą właśnie klastry - podsumował Mariusz Frankowski, Dyrektor MJWPU.

Biznesowo–naukowe przedsięwzięcie

Projekt jest odpowiedzią na tworzenie kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań w zakresie obsługi inwestorów korporacyjnych oraz indywidualnych PPPT, przedsiębiorstw działających na terenie miasta Płocka w tym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W Centrum Usług Korporacyjnych już działają biura spółek, takich jak PKN Orlen, Orlen Asfalt i Basell Orlen Polyolefins.

W ramach zrealizowanej inwestycji zaprojektowano i wybudowano kompleks obiektów Centrum Usług Biznesowych oraz Laboratorium Centralnego. Zadbano także o adaptację terenu wokół obiektów, tworząc zieloną przestrzeń oraz parkingi. Projekt został zrealizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj". Obiekty tworzą infrastrukturę dla inwestorów z sektora BPO (Business Process Outsourcing), SSC (Shared Services Centers) oraz badawczo-rozwojowego i laboratoryjnego.

Centrum Usług Korporacyjnych mieści się w trzyskrzydłowym budynku o powierzchni użytkowej ok.9,5 tys. metrów kwadratowych. Kompleks Data Center obejmuje dwa obiekty: pierwszy to obiekt technologiczny oraz obiekt o funkcjach badawczych o powierzchni ok. 2,5 tys. metrów kwadratowych. Laboratorium Centralne obejmuje dwa obiekty o łącznej powierzchni 6,7 tys. metrów kwadratowych, przy czym w obiekcie Laboratorium mieszczą się laboratoria i pracowanie analityczne. Wybudowano także trzykondygnacyjny budynek administracyjny.

Realizacja projektu była możliwa, dzięki przyznanemu przez zarząd województwa mazowieckiego unijnego dofinansowania w wysokości ponad 37 mln zł. Projekt był inwestycją wpisaną na listę Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013.

Tytuł projektu: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny I
Beneficjent: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
Całkowita wartość projektu: 118 134 256,45 zł
Kwota dofinansowania: 37 109 644,37
Działanie: 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

Agnieszka Niedźwiedzka
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Tel. 22 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

TECHNOLOGIE, ROZWÓJ, NAUKA

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.