Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

UKSW otworzył nowe Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych

Zakończona inwestycja miała na celu rozbudowę campusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego o Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW. Nowoczesny budynek ze specjalistycznymi laboratoriami będzie służył studentom i doktorantom takich kierunków jak chemia, fizyka i biologia. Uroczyste otwarcie i poświęcenie Centrum odbyło się w dniu 24 października 2014 r. W wydarzeniu udział wziął Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 możliwe było zrealizowanie projektu, który wzmocni potencjał w innowacjach oraz przedsiębiorczości na Mazowszu. Rozwój uczelni, nowa jakość w dziedzinie badań laboratoryjnych, możliwość współpracy pomiędzy sektorem MŚP, a Uniwersytetem – to będą efekty tej inwestycji.

Inauguracja unijnego projektu była bardzo uroczysta. Wstęgę przecinali Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski, Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Jego Magnificencja Rektor UKSW oraz wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową i cały budynek został poświęcony.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kształci ponad 16 tys. studentów na 32 kierunkach studiów. Aby podnieść jakość kształcenia, uczelnia podjęła się realizacji projektu przy wsparciu funduszy europejskich. Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych wzbogacił infrastrukturę naukowo-badawczą. Mieści się w nim 27 laboratoriów, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Już teraz pracownicy naukowi mogą prowadzić złożone badania laboratoryjne o wysokim stopniu innowacyjności i dokładności.

Nowoczesna infrastruktura

Wykonywane badania będą dotyczyły różnych dziedzin współczesnej biologii, np.: ekologii ogólnej, ewolucyjnej i behawioralnej. W zakresie badań będzie również ekologia człowieka, gleby, nauka o ewolucji, zoologii, botanice, mikrobiologii, hydrobiologii, immunologii, genetyce, biochemii, antropologii.

Wyniki prac badawczych prowadzonych w laboratoriach CLNP, będą mogły znaleźć zastosowanie w biologii, medycynie, ochronie środowiska, rolnictwie i leśnictwie oraz w edukacji.

Współpraca z przedsiębiorstwami

W doposażonych laboratoriach prowadzone będą również projekty wsparcia dla przedsiębiorstw. Ich efektem mają być nowe technologie przyjazne środowisku, a także usprawnienia w zarządzaniu środowiskiem w zakresie pozwoleń zintegrowanych, oczyszczania ścieków przemysłowych, ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi.

Rezultaty badań będą stanowiły podstawę innowacyjności polskiego sektora MŚP i wzrostu jego przewagi konkurencyjnej. Dzięki nowoczesnemu zapleczu technologicznemu, działalność mazowieckiego CLNP będzie mogła być ukierunkowana i nastawiona na rozwiązywanie konkretnych problemów.

Na zakończenie uroczystości, Dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski zwiedził Laboratorium ekologii behawioralnej i ewolucyjnej wraz z pracownią biologii, Laboratorium mikroskopii, a także antropologii pradziejowej.

 

Tytuł projektu: Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej

Całkowita wartość projektu: 58 824 018,39 zł

Kwota dofinansowania: 27 872 560,00 zł

Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

 

Edyta Al-Tawil

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu

wydruk, pdf

UKSW otworzył nowe Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.