Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

V Forum Rozwoju Mazowsza za nami!

Zakończyła się piąta edycja Forum Rozwoju Mazowsza. W trakcie tegorocznego spotkania przeprowadzono 34 sesje tematyczne, na dwóch scenach głos zabrało łącznie 62 prelegentów. Przydział  środków unijnych z puli 2014-2020, wsparcie start-upów, finansowanie projektów innowacyjnych i B+R, współpracy przedsiębiorców z naukowcami, czy wparcie tworzenia klastrów.

Kilka sesji V Forum Rozwoju Mazowsza poświęcono także obszarom zarządzania kapitałem ludzkim przy tworzeniu innowacji, omówieniu przykładów na społeczną odpowiedzialność biznesu, czy przeciwdziałanie wykluczeniu osób 50+. Nie zabrakło  prezentacji dostępnych jeszcze środków na założenie działalności gospodarczej. Swoją ofertę na preferencyjne pożyczki, poręczenia, ale i  bezzwrotne dotacje przedstawiło 6 instytucji otoczenia biznesu. Dwa dni wydarzenia przyciągnęło ponad 4900 uczestników, w tym 1300 bezpośrednio przybyło na Stadion Narodowy. Dodatkowe 3600 osób śledziło transmisję on-line, prowadzoną  z obu scen Forum. Wszystkie materiały konferencyjne oraz fotogalerię z wydarzania zamieszczono na stronie wydarzenia www.Vforum.growupstartup.com oraz na stronie organizatora, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - www.mazowia.eu.

Uczestnicy V Forum Rozwoju Mazowsza

W trakcie dwudniowego wydarzenia udało się stworzyć największą platformę wymiany informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych w województwie mazowieckim. W dniach 4 i 5 listopada br. swoje doświadczenia prezentowało prawie 80 wystawców – beneficjentów środków europejskich z puli 2007-2013. V Forum to także  odsłona programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020, złożonego obecnie do akceptacji Komisji Europejskiej.

Uroczyste otwarcie odbyło się z udziałem członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Rządowej Komisji ds. Unii Europejskiej, Przewodniczącej Podkomisji stałej do spraw innowacyjnej gospodarki i rozwoju małych i średnich firm, Pani Mirosławy Nykiel oraz patrona honorowego wydarzenia, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika.

 

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

Mirosława Nykiel, Członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Mirosława Nykiel, Członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Licznie zgromadzonych gości wydarzenia przywitał Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Pan Mariusz Frankowski. Głos zabrał również Pan Dariusz Żuk, przedstawiciel firmy Grow Up Start Up.

Mariusz Frankowski, Dyrektor MJWPU

Mariusz Frankowski, Dyrektor MJWPU
Dariusz Żuk, Prezes Polski Przedsiębiorczej, Grow Up Start Up Dariusz Żuk, Prezes Polski Przedsiębiorczej, Grow Up Start Up 

Pierwszego dnia wystąpili: przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, instytucji zarządzającej i wdrażającej środki unijne dla Mazowsza. Główni  programatorzy podziału środków kolejnego rozdania nie tylko zebrali rekomendacje z ostatniego okresu, lecz także zaprezentowali koncentrację środków i kierunki wsparcia projektów z programów europejskich na lata 2014-2020.

Pierwsza z debat poświęcona była wsparciu innowacji oraz transferowi technologii. O tym, dlaczego warto inwestować w nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie, przekonywali przedstawiciele 6 instytucji. Swoje inicjatywy w tym obszarze zaprezentowali: Urząd m. st. Warszawy, inicjatywa Kreatywne Mazowsze, Radomskie Centrum Innowacji i Technologii, Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A., Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej oraz Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Formy wsparcia dla innowacji oraz transferu technologii.
Debata z udziałem: Mariusza Frankowskiego (Dyrektor MJWPU), Aleksandry Szwed (Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu m. st. Warszawy), Anny Rogowskiej (Zastępca Kanclerza ds. Rozwoju Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej), Łukasza Madeja (Prezes Zarządu PRO DEVELOPMENT Sp z o.o.), Tomasza Tarczyńskiego (Prezes Zarządu Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii) oraz Michała Luczewskiego (Prezes Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.).

Organizatorzy odpowiedzieli także na pytanie, dlaczego warto inwestować w projekty łączące sektor publiczny z prywatnym kapitałem. Wprowadzenia do dyskusji dokonał ekspert  z Ministerstwa Gospodarki. Wskazano konkretne przykłady i projekty.

Formy wsparcia start-upów przedstawiło 5 środowisk zewnętrznych: Aniołowie Biznesu, Startup Fest Agora S.A., D-raft, MJWPU, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich. Zaprezentowano także produkty z puli unijnego wsparcia. Dostępne wciąż środki  na rozpoczęcie i rozwój przedsiębiorstw zaprezentowali: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich, Bank Gospodarstwa Krajowego - Inicjatywa JEREMIE w Województwie Mazowieckim.W kolejnym wystąpieniu, o społecznej odpowiedzialności biznesu opowiedział przedstawiciel Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

Debata: Formy wsparcia startupówDebata z udziałem: Michała Gorzelaka (Ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE), Bożeny Gargas (Instytut Wzornictwa Przemysłowego), Magdaleny Jackowskiej-Rejman (D-RAFT Corporate Acclerator - Grupa Innovatika), Anny Hejki (Anioł Biznesu), Mateusza Tułeckiego (Szef Projektu Startup Fest Agora S.A.) i Mariusza Frankowskiego (Dyrektor MJWPU).

Następną propozycją w programie pierwszego dnia Forum była debata z udziałem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Creotech Instruments S.A., Wydziału Innowacyjności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Goście dyskutowali o różnicach we wdrażaniu i wspieraniu projektów innowacyjnych.

Nie zabrakło także zagranicznego punktu widzenia. Wystąpienia urozmaicili goście z Izraela. Libanu, Bułgarii, Kanady. Były dyskusje o własności intelektualnej i wpływie rewolucji cyfrowej na przedsiębiorczość, czy modelowego wsparcia młodych, startujących firm.

Max Gurvits (współtworzył Akcelerator Elevent Startup w Bługarii) & Samer Karam (CEO w Seeqnce) Max Gurvits (współtworzył Akcelerator Elevent Startup w Bługarii) & Samer Karam (CEO w Seeqnce)

Drugi dzień wydarzenia otworzyła prezentacja nowego programu dla Mazowsza, RPO WM na lata 2014-2020. Potem nastąpiło wystąpienie zagranicznego gościa o tym, jakie czynniki decydują o tym, że tak młode Państwo jak Izrael potrafi przyciągnąć najwięcej inwestycji wysokiego ryzyka na osobę, bijąc na głowę Dolinę Krzemową. Równolegle, na małej scenie odbywały się warsztaty dedykowane dla podmiotów ekonomii społecznej. Eksperci podpowiadali, jak przeciwdziałać wykluczeniu osób po 50 roku życia. Były także warsztaty z rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na samo południe zaplanowano debatę o działaniach korporacji podczas realizacji projektów B+R. Wśród uczestników sami najwięksi liderzy dzisiejszej krajowej gospodarki. Po tej części, o źródłach i pomysłach na finansowanie projektów badawczo – rozwojowych w kolejnych latach, opowiedzieli przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Polskiej oraz Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Drugą scenę w tym czasie przejęli przedsiębiorcy i naukowcy. Dowiedzieliśmy się,  jak i dlaczego warto realizować wspólne działania. Swoje inicjatywy zaprezentowali: Narodowe Centrum Badań Jądrowych - Park Naukowo-Technologiczny w Świerku, Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu, a także firma Drukpol.Flexo.

Debata: Współpraca korporacji podczas realizacji pojektów B+ROd lewej: Krzysztof Kusiak (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.), Piotr Pietrzak (IBM), Katarzyna Rybicka (Alior Bank), Magdalena Jackowska-Rejman (D-RAFT Corporate Acclerator -Grupa Innovatika), Julita Rudolf (PKP Cargo).

Klastry - czym się charakteryzują i jaki wpływ mają na rozwój gospodarki?... Temu pytaniu naprzeciw wyszły kolejne wystąpienia. Głos zabrali przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Mazowieckiego Klastra ICT BioTechMed, Szkoły Głównej Handlowej, Przedstawiciel Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Równolegle odbywały się warsztaty doskonalenia modeli biznesowych z zakresu tworzenia opcji z wykorzystaniem kanwy modelu biznesowego, a także weryfikacji rynkowej i wdrażania nowych modeli w praktyce.

Ostatnie godziny programu wypełnili przedstawiciele inicjatyw biznesowych. Nasz gość, Adam Komarnicki wskazał najlepszy model do inwestowania w startupy online.

Adam Komarnicki, Fundacity Adam Komarnicki, Fundacity 

O globalnym sukcesie, a także jak fundusze europejskie wspierają rozwój opowiedzieli przedstawiciele dwóch spółek- także beneficjentów mazowieckich funduszy unijnych, Prezes Zarządu InPost, Rafał Brzoska oraz CD Projekt- Menager Instrumentów Wsparcia, Mateusz Cuman.

Zamykając wydarzenie, Mariusz Frankowski - Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, dokonał podsumowania tych ponad 16 godzin debat, wystąpień oraz prezentacji.

Organizator V Forum Rozwoju Mazowsza, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych* serdecznie dziękuje wystawcom i prelegentom, a także wszystkim uczestnikom, odbiorcom tej inicjatywy. Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji przedsięwzięcia kierujemy także do partnerów wydarzenia, firm: Grow Up Start Up, Techbrainers (D-raft) oraz Agencji Reklamowej EM&A. Dziękujemy także wszystkim patronom medialnym oraz inicjatywom wspierającym wydarzenie.- dodał Mariusz Frankowski, Dyrektor MJWPU.

 

Zapraszamy do obejrzenia podsumowania V Forum Rozwoju Mazowsza, a także zapoznania się z prezentacjami konferencyjnymi. Materiały będą uzupełniane na bieżąco, dlatego zachęcamy do monitorowania zmian na stronie.

Prosimy również o wyrażenie swojej opinii o konferencji przez wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety . Udzielone odpowiedzi pozwolą nam na jeszcze lepsze dopasowanie przyszłych wydarzeń do Państwa potrzeb. 

 


Jeszcze raz dziękujemy, że byli Państwo z nami podczas tego szczególnego wydarzenia.

 

 

Organizatorzy

 

*V Forum współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, ze środków budżetu województwa mazowieckiego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W perspektywie finansowej 2007 – 2013 Mazowiecka Jednostka zorganizowała łącznie 238 naborów wniosków. Potwierdzeniem dużego zainteresowania ubieganiem się o środki unijne jest fakt, że ocenie poddano ponad 32 000 wniosków o dofinansowanie. MJWPU zawarła łącznie ponad 7 100 umów z beneficjentami, na łączną wartość wsparcia prawie 10 mld zł.  Najwięcej podpisanych umów (53%) dotyczyło Priorytetu I RPO WM Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Wystawcy podczas V Forum Rozwoju Mazowsza

Wystawcy V Forum Rozwoju MazowszaKrajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii EuropejskiejMazowiecki Klaster ICTParafia Ewangelicko-Augsburska w RadomiuSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa UrsynówPowiat PłońskiGmina Miasto PłockSzpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w PruszkowieARMSA Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.Uzdrowisko Konstancin-ZdrójGrupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.Lokalna Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie Interim ManagersPHU Bryśkiewicz S.C.Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin Sp. z o.o.ZPR Express Sp. z o.o.Gmina SzydłowiecBuchalter Skłodowscy Kancelaria PodatkowaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiat PłońskiOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. WarszawyStowarzyszenie SGGW - KlasterUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieMiasto Nowy Dwór MazowieckiGmina Miasto PłońskAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii GrzegorzewskiejPolsko-Bułgarska Izba HandlowaMazowiecki Klaster ICTSamorząd Województwa MazowieckiegoSamodzielny Publiczny Zespół Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w PłońskuPowiat CiechanowskiJedwab Polski Sp. z o.o.Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Zakład Doskonalenia Zawodowego w WarszawieCentrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii NaukWPT 1313SGGW - KlasterZakład Kompozytów Sp. z o.o.Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej AHMA 2 Maciej RogalaPałac Domaniowski Kępczyński PawełSzpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Muzeum NiepodległościGmina SzydłowiecPPH WR Sp. z o.o.Gmina KampinosKrajowe Stowarzyszenie Wspierania PrzedsiębiorczościKratki.pl Marek BalGlobal Training Centre Sp. z o.o.SEKA S.A. JJW Spółka jawna J. Karpiński, J. Rudnicki, W.LewinBANDI Cosmetics Sp. z o.o.Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń Sławomir OlszowskiPark Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r. Drukarnia AGPRESS Adam ŁukawskiBBA Transport System B. Sujakowski i Wspólnicy S.J. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła WyższaToma 2 Sp. z o.o.Gmina CegłówPaństwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Instytut LotnictwaPłocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Fundacja Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w SannikachPowiat PłońskiMSODI Mazowiecka Sieć InnowacjiPolitechnika WarszawskaInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk - KlasterSzpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w PruszkowieKrajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP)Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów WiejskichSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa UrsynówGmina Wieczfnia KościelnaCad Cam Solution Sp. z o.o.Muzeum Wsi Mazowieckiej w SierpcuGAMMA D. Didiuk i M. Wasilewski S.J. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w SiedlcachMiasto Stołeczne WarszawaSyntea S.A. Fundacja Fundusz InicjatywBiuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń Sławomir OlszowskiPaństwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Uniwersytet WarszawskiSzydłowiecCentrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii NaukEuropejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w SannikachSGGW - Weterynaryjne Centrum BadawczeInstytut Badań Stosowanych Politechniki WarszawskiejUzdrowisko Konstancin-ZdrójBuchalter Skłodowscy S.J.Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej M. Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.