Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Nabieramy tempa we wdrażaniu programów unijnych na Mazowszu

Nabieramy tempa we wdrażaniu programów unijnych na Mazowszu
Nie ma realnego zagrożenia, że województwo mazowieckie nie wyda przyznanej mu puli środków. Wartość alokacji zaangażowanej do tej pory w konkursy wynosi 4 mld zł (53 proc.), natomiast razem z projektami kluczowymi wartość alokacji zaangażowanej wynosi 101,19 proc.
Nie ma realnego zagrożenia, że województwo mazowieckie nie wyda przyznanej mu puli środków. Wartość alokacji zaangażowanej do tej pory w konkursy wynosi 4 mld zł (53 proc.), natomiast razem z projektami kluczowymi wartość alokacji zaangażowanej wynosi 101,19 proc.

Dotychczas, pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ocenili ponad 10 tys. wniosków o dofinansowania projektów z funduszy europejskich. Rozpisane konkursy, postępująca weryfikacja, zatwierdzane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego listy rankingowe, uplasowały ten region na czołowej pozycji pod względem zatwierdzonych do realizacji wniosków. Chcemy uspokoić opinię publiczną i beneficjentów. Nie ma zagrożenia niewykorzystania puli środków unijnych, przyznanej Mazowszu na wsparcie beneficjentów na lata 2007-2013.

W ubiegłorocznych artykułach opisywano już sytuację, w której Mazowszu odbierze się niewykorzystaną alokację na wsparcie projektów w ramach ZPORR i przekaże innym regionom. To Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pełniła rolę Instytucji Wdrażającej - jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie i prawidłową realizację sześciu działań w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach i Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. Nie spełniły się zatem złowrogie zapowiedzi niektórych przedstawicieli mediów o niewykorzystaniu środków ZPORR. Zagospodarowano każde przyznane euro. W Priorytecie II zrealizowano 587 projektów o łącznej wartości całkowitej 259 181 642,33 PLN, co stanowi 104,83% dostępnej alokacji. W ramach Działania 3.4 zrealizowano 197 projektów o całkowitej wartości 61 342 007,14 PLN co stanowi 108,35% alokacji.

Pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych intensywnie przygotowują kolejne umowy na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ( w ramach PO KL) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach RPO WM). Zarząd Województwa na bieżąco podpisuje je z beneficjentami. Napływają kolejne wnioski o płatność, a Jednostka przekazuje środki beneficjentom.

Krzywdzące są zatem artykuły podważające funkcjonowanie tej instytucji. Ponadto, opinie insynuujące nieudolność pracowników obrażają także beneficjentów, którzy w oparciu o współpracę z Mazowiecką Jednostką na bieżąco realizują i rozliczają swoje projekty.

Miło nam jest poinformować, że dotychczas w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisano w całym kraju 13 250 umów, z czego najwięcej w województwie mazowieckim, bo aż 1199. To w naszym regionie, zaraz po województwie śląskim (ok. 877 mln zł) zakontraktowano najwięcej środków, bo blisko 792 mln zł. Także zdecydowanie największą wartość wydatków na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne w województwie śląskim – ponad 371 mln zł oraz w województwie mazowieckim – blisko 331 mln zł. To Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie odpowiada za wdrożenie tego programu.

Mazowsze zajmuje czołowe miejsce także pod względem wartości wniosków zatwierdzonych do realizacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Mazowiecka Jednostka, odpowiadając za wdrożenie RPO WM przeprowadziła dotychczas 22 konkursy, przeznaczając na nie ponad 50% alokacji na lata 2007 – 2013. To czyni nas liderem pod względem zaangażowanych środków w ogłoszone konkursy. Prognozujemy, że pod koniec 2010 r. nastąpi skumulowanie płatności dla beneficjentów, których projekty zostały wybrane w dotychczasowych naborach. Dodatkowo rozpoczęcie realizacji projektów kluczowych dla RPO WM spowoduje przyspieszenie wydatkowania środków unijnych. W bieżącym roku Jednostka uruchomi 9 naborów, przeznaczając na wsparcie beneficjentów kolejne środki z RPO WM. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel aż 115 mln euro.

Beneficjentom dziękujemy, że pomimo negatywnych opinii na temat funkcjonowania MJWPU, dają oni naszym pracownikom wyraźne świadectwo nie podzielania tego stanowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby sprawnie obsługiwać beneficjentów, pomagać wnioskodawcom prawidłowo rozliczać projekty, a w efekcie przyspieszać wydatkowanie unijnych środków na Mazowszu. Otwarci na uwagi od projektodawców i innych instytucji zaangażowanych we wdrażania środków unijnych, systematycznie usprawniamy funkcjonowanie naszej firmy, dostosowując ją do aktualnie realizowanych zadań.

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.