Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Polemika z artykułem "Jesteśmy w ogonie" z Gazety Wyborczej

Polemika z artykułem
W wydaniu "Gazety Wyborczej" z 4 grudnia 2008r. ukazał się artykuł pt. "Jesteśmy w ogonie", autorstwa Dominiki Olszewskiej i Jana Fusieckiego.

W wydaniu "Gazety Wyborczej" z 4 grudnia 2008r. ukazał się artykuł pt. "Jesteśmy w ogonie", autorstwa Dominiki Olszewskiej i Jana Fusieckiego. Artykuł jest tendencyjny i zawiera nieprawdziwe informacje w zakresie ilości złożonych wniosków o dofinansowanie, ocenionych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) - instytucji powołanej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego do dzielenia unijnych dotacji na Mazowszu.

Informujemy, że podana w artykule pt. "Jesteśmy w ogonie" liczba wniosków (2372) dotyczy tylko jednego programu unijnego (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, dalej „RPO WM”), największego z punktu widzenia dostępnych środków programu regionalnego w Europie Wschodniej. Obok RPO WM MJWPU odpowiada za wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (komponent regionalny, dalej „PO KL”), który jest największym programem operacyjnym, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz za realizację Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Priorytet II i Działanie 3.4, z okresu programowania 2004 - 2006. W ramach ZPORR, MJWPU podpisało 793 umowy z beneficjentami (Priorytet II ZPORR – 561 umów, Działanie 3.4 ZPORR – 232 umowy).

W terminie poprzedzającym ukazanie się przedmiotowego artykułu, w efekcie przeprowadzonych naborów do MJWPU złożono ponad 5,5 tys. wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM oraz PO KL, co czyni informację o 2372 złożonych wnioskach nieprawdziwą. Dane z dnia, w którym ukazał się artykuł wskazują, że ocenę formalną (część wniosków było w trakcie oceny) udało się uzyskać dla 2727 wniosków (PO KL - 2198; RPO WM - 529), co także podważa informacje zawarte w artykule, którego autorzy zaznaczyli, że ocenę formalną udało się uzyskać tylko dla sześciu wniosków. Z danych na dzień 22 stycznia 2009 r. wynika, że 3923 wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną (PO KL – 2794 oraz RPO WM – 1129, rozpoczęła się ocena merytoryczna w ramach Działań 1.3 i 3.1 ). W ramach POKL MJWPU podpisało 370 umów z beneficjentami.

Ponad 5,5 tys. wniosków złożonych do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w nowej perspektywie finansowej 2007 - 2013 oraz kilkukrotnie przekroczona alokacja przewidziana w ramach ogłoszonych konkurów to potwierdzenie aktywności zarówno ze strony wnioskodawców, jak i skuteczności działań podejmowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.