Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wdrażanie unijnych środków na Mazowszu

Wdrażanie unijnych środków na Mazowszu
Polemika z publikacjami na temat stanu wdrażania środków unijnych na Mazowszu. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, w latach 2007-2013 odpowiada za wdrożenie w Województwie Mazowieckim dwóch dużych programów unijnych o wartości ponad 2,8 mld euro oraz za zamknięcie realizacji programu unijnego ZPORR 2004-2006 o wartości 300 mln euro.

Polemika z publikacjami na temat stanu wdrażania środków unijnych na Mazowszu.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, w latach 2007-2013 odpowiada za wdrożenie w Województwie Mazowieckim dwóch dużych programów unijnych o wartości ponad 2,8 mld euro oraz za zamknięcie realizacji programu unijnego ZPORR 2004-2006 o wartości 300 mln euro.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego jest największym programem regionalnym w skali kraju i regionu Europy Wschodniej, w ramach którego na Mazowsze trafi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego aż 1,8 mld euro. W ramach Programu od 30 czerwca 2008 roku uruchomionych zostało 16 konkursów na kwotę przekraczającą 900 mln euro. Do końca kwietnia br. liczba złożonych wniosków ukształtowała się na poziomie ponad 2600 wniosków o dofinansowanie.
Województwo Mazowieckie rozpoczęło później ogłaszanie naborów, gdyż zdecydowało się poczekać na wyjaśnienie sytuacji prawnych. Uruchomienie konkursów i podpisywanie umów bez odpowiednich rozporządzeń mogło doprowadzić do sytuacji odebrania beneficjentom dotacji.

Dotychczas ogłoszone listy rankingowe w kwietniu 2009 r. obejmują prawie 500 projektów zatwierdzonych do dofinansowania na kwotę w wysokości prawie 2 mld zł pochodzących z EFRR. W efekcie podpisano już 17 umów na kwotę ponad 67 mln zł. Obecnie MJWPU czeka na dokumenty od beneficjentów, na podstawie których możliwa stanie się ocena wykonalności inwestycji, a w efekcie sukcesywne podpisywanie umów o dofinansowanie. W ramach RPO WM występuje 8 Priorytetów i 26 Działań.

Obok RPO WM Mazowiecka Jednostka pełni rolę instytucji wdrażającej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach PO KL konkursy pozwolą przekazać beneficjentom przeszło 900 mln euro. Mazowiecka Jednostka w ramach Programu ogłosiła od listopada 2007 roku do dnia dzisiejszego 39 konkursów na kwotę przeszło 800 mln zł. W efekcie wpłynęło do jej siedziby ponad 5300 wniosków o dofinansowanie. Na chwilę obecną są podpisane 452 umowy z beneficjentami na kwotę w wysokości ponad 120 mln zł. W ramach PO KL występuje 5 Priorytetów, 13 Działań oraz 14 Poddziałań.

Obok w/w programów MJWPU odpowiada za zakończenie realizacji programu unijnego ZPORR 2004 – 2006 (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego), którego alokacja dla Województwa Mazowieckiego to 300 mln euro. Jednostka w ramach 7 Działań realizuje wdrażanie 768 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu.

Ze względu na kompleksowy charakter działań, jakie Jednostka prowadzi w zakresie wdrażanych programów unijnych (tj. począwszy od prowadzenia działań informacyjno–promocyjnych, ogłaszania konkursów, bezpłatnego szkolenia beneficjentów, poprzez ocenę wniosków, podpisywanie umów z beneficjentami, rozliczanie finansowe projektów oraz kontrolę realizacji projektu) zatrudnionych jest 482 osoby. Pracownicy ci odpowiadają za obsługę ponad 8700 wniosków unijnych, które zostały dotychczas złożone do MJWPU. Dodatkowo w oparciu o informację opublikowaną w Gazecie Prawnej z dnia 1 sierpnia 2007 r. dotyczących obsługi unijnych funduszy w Polsce autorstwa Tomasza Pietryga, wynika że „…w państwach starej Unii na obsługę każdego 1 miliona euro dotacji przypada średnio 2,5 urzędnika…” w MJWPU odpowiednio na 1 milion euro - 0,16 pracownika.

MJWPU jest pod pewnym względem unikatową instytucją, wyodrębnioną z Urzędu Marszałkowskiego, której zadaniem jest przeprowadzenie kompleksowego wdrożenia funduszy unijnych dla 60 Działań i Poddziałań w ramach RPO WM, PO KL, ZPORR.
W ramach naborów MJWPU organizuje w Warszawie oraz Oddziałach Zamiejscowych bezpłatne szkolenia dla zainteresowanych ubieganiem się o środki unijne. Z tej formy wsparcia w I kwartale br. skorzystało 1820 osób podczas 102 szkoleń.

Powyższe informacje odzwierciedlają faktyczny stan wykorzystywania środków na Mazowszu. Publikacje m.in. w Gazecie Prawnej z dnia 7 maja br. autorstwa Mariusza Gawrychowskiego, bądź też artykuły ukazujące się w dodatku promującym wiceprzewodniczącego PE Adama Bielana współfinansowanym przez Unię na rzecz Europy Narodów są niezgodne z prawdą, co świadczy o braku wiedzy ich autorów nt. wykorzystywania środków unijnych w regionie mazowieckim.

Pracownicy Jednostki czują się dotknięci słowami byłej pani minister rozwoju regionalnego Grażyny Gęsickiej. Bezpodstawne pomówienia jakiejkolwiek osoby narażają ją na utratę zaufania, które jest tak bardzo potrzebne do aplikowania o środki unijne. Dlatego też była pani minister Gęsicka pisząc nieprawdę o MJWPU powinna wziąć pod rozwagę rzeczywiste fakty na temat wykorzystania funduszy unijnych, a nie kierować się pomówieniami i kłamstwami.

Dyrekcja
Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.