Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wyszukaj w szkoleniach

Działania i priorytety:
Fraza:
Rodzaj szkolenia:

Działanie 2.2 - „Rozwój e-usług”

Dodano: 2012-07-03
Zakres tematyczny: Ogólne informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013; Regulamin konkursu RPOWM/2.2/1/2012; Procedura wyboru wniosków o dofinansowanie, kryteria oceny; Kluczowe pola Mazowieckiego...

Jak uniknąć nieprawidłowości przy realizacji i rozliczaniu projektu dot. Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, w ramach Poddz. 9.1.2 POKL

Dodano: 2012-06-25
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów projektu systemowego „ Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Poddz. 9.1.2 POKL”...

Studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dodano: 2012-06-14
Program szkolenia: „Studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 08.30 - 09.00   rejestracja uczestników, przerwa kawowa powitalna 09:00 - 11:00   szkolenie. Definicja celów...

Spotkanie Informacyjne dla osób zwolnionych, nieaktywnych zawodowo oraz bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Dodano: 2012-03-23
Spotkanie będzie obejmowało informacje nt. pozyskania dofinansowania na otwarcie pierwszej działalności gospodarczej dla osób zwolnionych, nieaktywnych zawodowo oraz bezrobotnych.   Warszawa, 26 kwietnia 2012r. godz. 11.00 – 14.00 Omawiane tematy...

Jak skutecznie aplikować o środki - Działanie 1.7 Promocja gospodarcza RPO WM 2007-2013

Dodano: 2012-01-04
Ramowy program: 1. Ogólny opis Działania 1.7; 2. Omówienie Regulaminu konkursu; 3. Kwalifikowalność wydatków w konkursie dla przedsiębiorców; 4. Procedura oceny wniosków o dofinansowanie;

Seminarium „Istotne aspekty umowy , kontrola oraz obszary ryzyka w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Dodano: 2011-11-23
Seminarium „Istotne aspekty umowy , kontrola oraz obszary ryzyka w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” Godz. 08.00-09.00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna Godz....

„Aspekty finansowo- księgowe w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” listopad/grudzień 2011

Dodano: 2011-11-04
Program szkolenia pt. „Aspekty finansowo- księgowe w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” 1. Źródła informacji o funduszach europejskich (perspektywa 2007-2013); 2. Przedstawienie ścieżki...

Informacja i promocja w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Dodano: 2011-11-04
Program szkolenia „Informacja i promocja w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” w dniu 25 listopada 2011 r. w Ostrołęce i 22 listopada w Warszawie   Dzień I 08.30 - 9.00 rejestracja...

Seminarium „Wdrażanie projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki bez tajemnic” - Warszawa

Dodano: 2011-08-08
PROGRAM SEMINARIUM Sprawozdawczość finansowa w realizacji projektu PO KL: Sprawozdawczość rzeczowa w projekcie PO KL: Zasady działania PEFS: Rekrutacja uczestników do projektu; Promocja projektu: Kontrole w ramach...

Spotkanie informacyjne „Zasady ubiegania się o środki na realizację projektu w ramach Działania 9.5 PO KL – „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Konkurs zamknięty 1/POKL/9.5/POKL - Warszawa

Dodano: 2011-08-03
Program: 1.Ogólne zasady wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2.Ogólne zasady finansowania PO KL, w tym kwalifikowalność wydatków i zasady konstrukcji budżetu projektu. 3.Generator Wniosków Aplikacyjnych wersja 6.4....
banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.