Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wyszukaj w szkoleniach

Działania i priorytety:
Fraza:
Rodzaj szkolenia:

Spotkanie informacyjne „Zasady ubiegania się o środki na realizację projektu w ramach Działania 7.3 PO KL – „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” konkurs zamknięty 1/POKL/7.3/11 - Warszawa

Dodano: 2011-08-03
Program: 1.Ogólne zasady wyboru projektów w ramach PO KL. 2.Ogólne zasady finansowania PO KL, w tym kwalifikowalność wydatków i zasady konstrukcji budżetu projektu. 3.Generator Wniosków Aplikacyjnych wersja 6.4. 4.Szczegółowe kryteria...

„Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” - Ostrołęka

Dodano: 2011-08-02
„Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” 1. Zagadnienia podstawowe: definicja projektu, cechy projektu, cykl życia projektu, matryca logiczna projektu, podstawowe unormowania prawne dotyczące...

„Biznes plan w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” - Ciechanów

Dodano: 2011-08-02
„Biznes plan w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” 1. Definicja biznes planu; 2. Sformułowanie założeń do biznes planu; 3. Diagnoza sytuacji przedsiębiorstwa (w tym finansowa) przygotowującego...

„Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” - Płock

Dodano: 2011-08-02
„Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” 1. Zagadnienia podstawowe: definicja projektu, cechy projektu, cykl życia projektu, matryca logiczna projektu, podstawowe unormowania prawne dotyczące...

„Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” - Ciechanów

Dodano: 2011-08-02
„Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” 1. Zagadnienia podstawowe: definicja projektu, cechy projektu, cykl życia projektu, matryca logiczna projektu, podstawowe unormowania prawne dotyczące...

Warszawa – Szkolenie informacyjne pt.: "Zasady aplikowania o środki w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw"

Dodano: 2011-08-02
Program szkolenia Prezentacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Krótki opis priorytetów PO KL z podziałem na komponent centralny i regionalny, ze szczególnym uwzględnieniem Priorytetu VIII. Ogólne zasady aplikowania o...

„Biznes plan w projektach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” - Siedlce

Dodano: 2011-08-01
Program szkolenia pt. „ Biznes plan w projektach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” Definicja biznes planu; Sformułowanie założeń do biznes planu; Diagnoza...

„Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” - Siedlce

Dodano: 2011-07-29
Program szkolenia pt. „Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” 1. Zagadnienia podstawowe: definicja projektu, cechy projektu, cykl życia projektu, matryca logiczna projektu, podstawowe...

Szkolenie "Fundusze unijne na Mazowszu dla przedsiębiorców" - Warszawa

Dodano: 2011-07-29
Temat: Fundusze unijne na Mazowszu dla przedsiębiorców. Szkolenie z komputerami. Ramowy program: Informacje ogólne o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 -2013. Kwalifikowalnośd wydatków – na co można otrzymać...

Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Warszawa

Dodano: 2011-07-29
Program szkolenia pt. „Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” 1. Zagadnienia podstawowe: definicja projektu, cechy projektu, cykl życia projektu, matryca logiczna projektu, podstawowe...
banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.