Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Aktualizacja Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013

Aktualizacja Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013
Aktualizacja Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013, wynika z faktu zidentyfikowania projektów o istotnym znaczeniu dla rozwoju Województwa Mazowieckiego

Aktualizacja Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013, wynika z faktu zidentyfikowania następujących projektów o istotnym znaczeniu dla rozwoju Województwa Mazowieckiego:

 1. Zakup 11 nowych, dwukabinowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do prowadzenia składów pociągów pasażerskich zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów typu push-pull ze świadczeniem usług serwisowych w okresie czterech lat od daty przekazania lokomotywy oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego.
 2. Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych.
 3. Zakup gamma kamery hybrydowej SPECT CT - Wojewódzki Szpital Bródnowski.
 4. Modernizacja systemu neuronawigacji poprzez uzupełniający zakup oprogramowania do operacji prowadzonych obrazem - Wojewódzki Szpital Bródnowski.
 5. Zakup angiografu do badań naczyniowych dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego.
 6. Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem.
 7. Budowa Pawilonu Ginekologiczno - Położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr Tytusa Chałubińskiego wraz z jego wyposażeniem.
 8. Zakup wyposażenia do szpitala powiatowego w Garwolinie w celu podniesienia jakości usług medycznych oraz zwiększenia możliwości diagnozowania i leczenia.
 9. Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w samodzielnym publicznym specjalistycznym szpitalu zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem.
 10. Muzeum Mazowieckie w Płocku - Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
 11. Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu - Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza.
 12. Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie.
 13. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I: zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy.
 14. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem.
 15. Muzeum Niepodległości w Warszawie - Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału - Cytadeli Warszawskiej - w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca.
 16. Pałac w Sannikach - Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina.
 17. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika-mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku.
 18. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
 19. Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - "Matecznik Mazowsze" - centrum folklorystyczne.
 20. Parafia pw. Św. Krzyża w Warszawie - Renowacja Kościoła Świętego Krzyża wraz z zabudowaniami poklasztornymi w Warszawie, jako ważnego obiektu dziedzictwa kulturowego.
 21. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
 22. Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu.
 23. Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską.
 24. Teatr Polski w Warszawie - Modernizacja górnej mechanizacji sceny Teatru Polskiego w Warszawie (wymiana wyciągów dekoracji z ręcznych na hydrauliczne).

Projekty te poddane były konsultacjom społecznym, prowadzonym od dnia 12 marca 2009 r. do dnia 14 kwietnia 2009 r.

W związku z powyższym istnieje konieczność dokonania zmiany w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013, polegającej na:

 • dodaniu do wykazu następujących projektów:
  • Zakup 11 nowych, dwukabinowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do prowadzenia składów pociągów pasażerskich zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów typu push-pull ze świadczeniem usług serwisowych w okresie czterech lat od daty przekazania lokomotywy oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego.
  • Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych.
  • Modernizacja systemu neuronawigacji poprzez uzupełniający zakup oprogramowania do operacji prowadzonych obrazem - Wojewódzki Szpital Bródnowski.
  • Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem.
  • Budowa Pawilonu Ginekologiczno - Położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr Tytusa Chałubińskiego wraz z jego wyposażeniem.
  • Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w samodzielnym publicznym specjalistycznym szpitalu zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem.
  • Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - "Matecznik Mazowsze" - centrum folklorystyczne.
  • Parafia pw. Św. Krzyża w Warszawie - Renowacja Kościoła Świętego Krzyża wraz z zabudowaniami poklasztornymi w Warszawie, jako ważnego obiektu dziedzictwa kulturowego.
  • Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu.
  • Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską.
 • dodaniu do wykazu z obniżoną kwotą dofinansowania następujących projektów:
  • Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie.
  • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem.
  • Muzeum Niepodległości w Warszawie - Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału - Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca.
  • Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
 • usunięciu z wykazu projektu „Budowa Centrum Sportowo - rehabilitacyjnego „Radomiak” – w związku z rezygnacją Beneficjenta z realizacji projektu w ramach RPO WM.
 • Projekty, które poddane były konsultacjom społecznym nie zostały włączone do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013 w związku z faktem, iż znalazły się na liście rankingowej projektów w ramach konkursu nr RPO WM/6.1/1/2008, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa w dniu 20 kwietnia 2009 r. oraz liście rankingowej projektów w ramach konkursu nr RPO WM/7.1/1/2008, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa w dniu 28 kwietnia 2009 r. Są to następujące projekty:
  • Zakup gamma kamery hybrydowej SPECT CT - Wojewódzki Szpital Bródnowski.
  • Zakup angiografu do badań naczyniowych dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego.
  • Zakup wyposażenia do szpitala powiatowego w Garwolinie w celu podniesienia jakości usług medycznych oraz zwiększenia możliwości diagnozowania i leczenia.
  • Muzeum Mazowieckie w Płocku - Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
  • Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu - Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza.
  • Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I: zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy.
  • Pałac w Sannikach - Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina.
  • Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika-mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku.
  • Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
 • Projekt Teatr Polski w Warszawie - Modernizacja górnej mechanizacji sceny Teatru Polskiego w Warszawie (wymiana wyciągów dekoracji z ręcznych na hydrauliczne) nie został włączony do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013 na obecnym etapie aktualizacji dokumentu, z uwagi na ograniczoną dostępność środków finansowych EFRR.

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.