Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Dzień Otwarty w Oddziałach Zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

28 stycznia 2009 roku w Oddziałach Zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu oraz Siedlcach już po raz trzeci zorganizowano Dzień Otwarty.

28 stycznia 2009 roku w Oddziałach Zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu oraz Siedlcach już po raz trzeci zorganizowano Dzień Otwarty.

Przedsięwzięcie to miało na celu rozpropagowanie i poszerzenie informacji na temat wdrażanych przez Jednostkę programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wszystkie Oddziały Zamiejscowe przygotowały dla odwiedzających panele dyskusyjne dotyczące aplikowania o środki unijne.

Na miejscu zainteresowani mogli wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie. Na pytania wnioskodawców odpowiadali asesorzy oceniający projekty pod względem merytorycznym.

W panelu dyskusyjnym w ramach RPO WM, skierowanego do przedsiębiorców udział wzięli pracownicy Wydziału Weryfikacji Formalnej Wniosków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, którzy poddali analizie wybrane wnioski z Działania 1.5 RPO WM. Podczas dyskusji przedstawione zostały najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.

Panele dyskusyjne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów. We wszystkich Oddziałach Zamiejscowych wzięło w nich udział 296 osób, w tym w panelu dotyczącym PO KL 122 osoby, natomiast w panelu dotyczącym RPO WM 96 beneficjentów. Prezentacji MJWPU przysłuchiwało się 78 osób.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się indywidualne konsultacje, prowadzone przy tzw. „stolikach eksperckich”. Z tej formy doradztwa skorzystało 104 beneficjentów. Najczęściej pytano o to, w jaki sposób sprawnie i szybko można uzyskać dokumenty programowe, zainteresowani mogli także zasięgnąć najważniejszych informacji w zakresie naborów w ramach RPO WM oraz PO KL. Wielu przyszłych wnioskodawców było zainteresowanych zasadami udziału w szkoleniach organizowanych przez Jednostkę. Na bieżąco pracownicy OZ udzielali także konsultacji telefonicznych, których było w tym dniu 87.

Wśród osób, które uczestniczyły w Dniu Otwartym byli przedstawiciele mazowieckich gmin i powiatów oraz przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy, przedsiębiorców oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Uczestnicy tego przedsięwzięcia często podkreślali trafność doboru formy Dni Otwartych, zaznaczając że zarówno prezentacje, panele dyskusyjne, jak również indywidualne rozmowy z pracownikami Oddziałów Zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych rozwiały wiele wątpliwości, jakie spotkały ich na etapie wypełniania wniosków o dofinansowanie.

Mamy nadzieję, że realizacja tego typu przedsięwzięcia będzie miała wpływ na zwiększenie liczby wniosków, a przede wszystkim zmniejszy liczbę błędów i potknięć w nich zawartych.

Zapraszamy na kolejną edycję Dni Otwartych w OZ MJWPU.

wydruk, pdf

Dzień Otwarty w Oddziałach Zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.