Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Fundusze europejskie dla Mazowsza - podsumowanie naborów minionego kwartału

Fundusze europejskie dla Mazowsza - podsumowanie naborów minionego kwartału
I kwartał bieżącego roku to czas intensywnej pracy, zarówno ze strony Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, instytucji ogłaszającej konkursy na dofinansowane realizacji projektów z funduszy europejskich, jak i przyszłych odbiorców tych środków.

I kwartał bieżącego roku to czas intensywnej pracy, zarówno ze strony Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, instytucji ogłaszającej konkursy na dofinansowane realizacji projektów z funduszy europejskich, jak i przyszłych odbiorców tych środków. W tym okresie przeprowadzono 10 konkursów na przeszło 530 mln złotych. W odpowiedzi, do 31 marca br. złożono ponad 2 tys. wniosków o unijne dotacje.

W zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego głównym celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej regionu, w minionych miesiącach Jednostka ogłosiła 6 konkursów, przeznaczając na dofinansowanie najciekawszych projektów ponad 240 mln złotych. Projekty te mają na celu podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, upowszechnianie programów wspierających zatrudnienie i integrację społeczną. To poprzez organizację szkoleń, warsztatów i zajęć integracyjnych, możliwe stanie się realizowanie inicjatyw mających na celu aktywizację osób biernych zawodowo, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy.

W zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, którego głównym celem jest poprawa konkurencyjności i zwiększanie spójności regionu, Jednostka ogłosiła 4 nabory. Blisko 290 mln złotych wesprze rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w sektorze MŚP oraz zwiększy dostęp do Internetu. Środki te pozwolą także poprawić dostępność i jakość infrastruktury pomocy społecznej, a mazowieckim gminom i powiatom przygotować tereny inwestycyjne pod działalność gospodarczą.

W ramach trwających naborów Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych organizuje w Warszawie oraz Oddziałach Zamiejscowych (Ciechanów, Płock, Radom, Siedlce, Ostrołęka) bezpłatne szkolenia dla zainteresowanych ubieganiem się o środki unijne. Z tej formy wsparcia w I kwartale br. skorzystało 1820 osób podczas 102 szkoleń.

Więcej na www.mazowia.eu

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.