Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Kolejne rozdanie unijnych środków na rozwój kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w województwie mazowieckim

W miniony piątek, 13 marca zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie ogólnych i specjalistycznych szkoleń, skierowanych m.in. do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji. Ponad 48,2 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansuje najlepsze, spośród 751 złożonych projektów.

W miniony piątek, 13 marca zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie ogólnych i specjalistycznych szkoleń, skierowanych m.in. do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji. Ponad 48,2 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansuje najlepsze, spośród 751 złożonych projektów.

W ramach zakończonego naboru do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wpłynęło 751 wniosków na kwotę ponad 620 mln zł, co świadczy o dużym zainteresowaniu beneficjentów.

Do tej pory odbyły się dwa konkursy (w latach 2007-2008).
Łączna wartość przeznaczonego wsparcia dla złożonych 679 projektów to 71 833 869,00 zł.

Przykładowy projekt mikroprzedsiębiorcy, który otrzymał dotację w ramach Poddziałania 8.1.1 w jednym z poprzednich konkursów.

Program skierowany był do osób powyżej 45 roku życia i miał na celu dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w UE. Głównym założeniem projektu było wsparcie osób posiadających, co najwyżej średnie wykształcenie i które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez organizację bezpłatnych szkoleń w obszarach takich jak: prawo pracy, prawo podatkowe oraz rachunkowość, zarządzanie czasem, asertywność. Wsparciem objętych zostało 40 osób zatrudnionych w działach kadrowych i finansowych przedsiębiorstw z terenu woj. mazowieckiego (8 Mikro, 17 MSP i 15 dużych).

Środki przeznaczone na współfinansowanie projektów unijnych wyłonionych w konkursie pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (PO KL).

Więcej informacji (Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw) znajduje się na stronie www.mazowia.eu.

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Kolejne rozdanie unijnych środków na rozwój kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w województwie mazowieckim

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.