Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Koszty obsługi projektu a przepisy o pomocy publicznej w PO KL

Koszty obsługi projektu a przepisy o pomocy publicznej w PO KL
W związku z licznymi zapytaniami potencjalnych projektodawców, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, IP2 uprzejmie informuje co następuje: Koszty dotyczące obsługi projektu (ponoszone w ramach kosztów bezpośrednich lub pośrednich) objęte są zasadami pomocy publicznej jedynie w następujących przypadkach, gdy projekt jest realizowany przez:

W związku z licznymi zapytaniami potencjalnych projektodawców, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, IP2 uprzejmie informuje co następuje:

Koszty dotyczące obsługi projektu (ponoszone w ramach kosztów bezpośrednich lub pośrednich) objęte są zasadami pomocy publicznej jedynie w następujących przypadkach, gdy projekt jest realizowany przez:

 • projektodawcę będącego jednocześnie beneficjentem pomocy (np. projektodawca realizuje projekt szkoleniowy na potrzeby własnej firmy)
 • na potrzeby danego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorców powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo (np. projektodawca realizuje projekt szkoleniowy na zlecenie danego przedsiębiorstwa/ów powiązanych ze sobą w powyższy sposób).

Należy zaznaczyć, iż z katalogu kosztów objętych pomocą publiczną należy wyłączyć wydatki objęte cross-financingiem.

Powyższa zasada nie dotyczy projektów otwartych, które nie są realizowane na potrzeby konkretnych podmiotów (w tym przypadku projektodawca-Beneficjent nie jest również traktowany jako beneficjent pomocy, pod warunkiem, że nie szkoli w projekcie również własnych pracowników).

Podobne jest podejście do projektów zakładających pomoc na doradztwo lub subsydiowanie zatrudnienia, jednak w tych przepadkach pomoc ta stanowi pomoc de minimis.

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.