Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Pierwsze dyżury Mobilnego Punktu Informacyjnego w ramach Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego systemu informacji o funduszach europejskich

W dniach 23.11.2010, 26.11.2010 i 30.11.2010 odbyły się pierwsze dyżury konsultanta

W dniach 23.11.2010, 26.11.2010 i 30.11.2010 odbyły się pierwsze dyżury konsultanta Lokalnego Punktu Informacyjnego z Oddziału Zamiejscowego w Radomiu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Podczas dyżurów w Urzędach Gmin: Orońsko, Tczów oraz Kazanów, Mobilne Punkty Informacyjne odwiedziło blisko 50 potencjalnych Beneficjentów.

Najliczniej reprezentowany był sektor samorządowy (dyrektorzy i przedstawiciele szkół oraz organów prowadzących szkoły publiczne). Wśród odwiedzających byli również przedsiębiorcy, którzy pytali jak skutecznie rozszerzyć już prowadzoną działalność gospodarczą oraz jak aplikować o fundusze unijne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Kolejną grupę stanowili potencjalni przedsiębiorcy chcący założyć własną działalność gospodarczą i uzyskać środki unijne w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Mobilny Punkt Informacyjny odwiedzali także rolnicy pytając ogólnie jakie możliwości daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Każdy potencjalny beneficjent otrzymał materiały informacyjne oraz zapoznał się z ofertą szkoleń podstawowych oraz specjalistycznych organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w tym Oddział Zamiejscowy w Radomiu.

wydruk, pdf

Pierwsze dyżury Mobilnego Punktu Informacyjnego w ramach Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego systemu informacji o funduszach europejskich

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.