Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Poszukujemy Eurolidera

Poszukujemy Eurolidera
Ruszył Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2009. Poszukujemy osób, które działają na rzecz lokalnego rozwoju i lokalnych społeczności, wykorzystując w tym celu szerokie możliwości, jakie stwarzają Fundusze Europejskie.

Ruszył Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2009. Poszukujemy osób, które działają na rzecz lokalnego rozwoju i lokalnych społeczności, wykorzystując w tym celu szerokie możliwości, jakie stwarzają Fundusze Europejskie.

Chcemy wyróżnić osoby najbardziej zaangażowane. Nagrodzić ich kreatywność, aktywność i ciężką pracę. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 marca 2009 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas II Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się 7-8 maja 2009 r. w Warszawie.

Kto może być kandydatem?

Kandydatem do konkursu może być każda osoba, która przyczyniła się do powstania lub realizacji projektu służącego rozwojowi lokalnemu i lokalnej społeczności, pod warunkiem, że projekt ten uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich, a więc otrzymał dotację z jednego z programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 lub Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Kandydatem może być więc pomysłodawca projektu, autor lub współautor wniosku o dofinansowanie, jak również osoba bezpośrednio zaangażowana w realizację projektu.

Jak zgłosić kandydata?

Zgłoszenie kandydata następuje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, do którego mogą być załączone dodatkowe materiały o kandydacie i jego działaniach np. filmy, zdjęcia, prezentacje, wycinki prasowe.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 6 marca 2009 r. na adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

z dopiskiem "Konkurs EUROLIDER 2009"

Kandydata do Konkursu mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, jak również wszelkie instytucje i organizacje. Do udziału w Konkursie mogą one zgłosić więcej niż jednego kandydata. Warunkiem zgłoszenia jest zgoda kandydata na udział w Konkursie. Trzeba też pamiętać, że kandydaci są zgłaszani w trzech kategoriach:

  Kategoria pierwsza - Pracownik administracji samorządowej lub instytucji podległej jednostce samorządu terytorialnego Kategoria druga - Pracownik, współpracownik lub wolontariusz organizacji pozarządowej Kategoria trzecia - Pozostałe osoby z grup innych niż wskazane w kategorii pierwszej lub drugiej, które działają na rzecz lokalnej społeczności i wykorzystują w tym celu szerokie możliwości, jakie stwarzają Fundusze Europejskie.

Jak zostaną wybrani laureaci?

Laureatów konkursu wybierze Kapituła Konkursu. Wybór nastąpi w dwóch etapach. W pierwszym etapie Kapituła wskaże osoby nominowane, a w drugim Laureatów Konkursu - po jednej osobie w ramach każdej z kategorii. Kapituła może także przyznać wyróżnienia.

Dodatkowo jeden z kandydatów otrzyma wyróżnienie specjalne od Internautów, którzy będą mogli oddawać swoje głosy na osoby nominowane za pośrednictwem ankiety.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie listy Laureatów nastąpi podczas II Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się 7-8 maja 2009 r. w Warszawie. Laureaci Konkursu, oprócz dyplomów otrzymają nagrody w postaci szkoleń z zakresu Funduszy Europejskich.

Szczegółowe informacje o Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronach internetowych: www.mrr.gov.pl i www.funduszeeuropejskie.gov.pl

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.