Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

UNIJNE PIENIĄDZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do dofinansowania listę 62 projektów w ramach konkursu dla przedsiębiorców na kwotę przeszło 67 mln zł. Dzisiaj dyrektorzy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Wiesław Raboszuk oraz Grzegorz Świętorecki podpisali z beneficjentami pierwsze umowy.

W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do dofinansowania listę 62 projektów w ramach konkursu dla przedsiębiorców na kwotę przeszło 67 mln zł. Dzisiaj dyrektorzy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Wiesław Raboszuk oraz Grzegorz Świętorecki podpisali z beneficjentami pierwsze umowy.

Konkurs w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości został ogłoszony 30 czerwca 2010 r. Celem Działania 1.5 jest podniesienie konkurencyjności mikro przedsiębiorstw i MSP poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości. Wsparciem objęte mogły zostać firmy nowopowstałe i już funkcjonujące na rynku, w tym przedsiębiorstwa zarówno z branż tradycyjnych, jak i innowacyjnych.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 24 maja 2011 r. zatwierdził do dofinansowania listę rankingową projektów w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Na liście znalazły się 62 projekty spośród blisko 700 złożonych podczas naboru wniosków. Beneficjenci aplikowali o łączną kwotę ponad 600 mln zł, na dostępnych 67 mln zł, co świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na tego typu wsparcie i samo zainteresowanie funduszami unijnymi wśród mazowieckich przedsiębiorców.

Tydzień od zatwierdzenia listy Mazowiecka Jednostka rozpoczęła kontraktację środków dla zakończonego konkursu. W dniu dzisiejszym podpisano 3 pierwsze umowy o dofinansowanie z przedsiębiorcami na łączną kwotę ponad 1,7 mln zł.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WIT-POL" Spółka Jawna Witold Chojak, Włodzimierz Hajduk, Urszula Pastuszka

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa WIT-POL poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do formowania snaków ziemniaczano-zbożowych w trybie ciągłym

Całkowita wartość: 913 780,00 zł

Kwota dofinansowania: 374 500,00 zł

Celem projektu jest wprowadzenie zasadniczych zmian do procesu produkcyjnego oraz rozszerzenie oferty asortymentowej spółki poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej.

Beneficjent: NZOZ OSTEON im. prof. Jerzego Jasielskiego

Tytuł projektu: Wzmocnienie pozycji kliniki ortopedycznej „OSTEON” na rynku usług medycznych poprzez wdrożenie innowacyjnych w skali światowej metod leczenia osteoporozy

Całkowita wartość: 1 783 400,00 zł

Kwota dofinansowania: 866 700,00 zł

Inwestycja polega na zakupie specjalistycznej aparatury medycznej do wykonywania badań diagnostycznych z zakresu osteoporozy i skutecznego leczenia złamań kręgosłupa przy użyciu biocementu.

Beneficjent: Kampol Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński Spółka Jawna

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnego urządzenia do cięcia laserowego CNC

Całkowita wartość: 1 220 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

Inwestycja polega na wdrożeniu innowacyjnej na skalę krajową technologii produkcji szczęk hamulcowych przy zastosowaniu urządzenia do cięcia laserowego CNC. W wyniku realizacji projektu zajdzie całkowita zmiana cyklu produkcyjnego i technologicznego produkcji szczęk hamulcowych.

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

UNIJNE PIENIĄDZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.