Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Co nowego w funduszach UE dla Mazowsza?

Nowa pula środków z UE to kolejne możliwości rozwoju Mazowsza. W kolejnych latach jeszcze większy nacisk położony zostanie na dopasowanie inwestycji do potrzeb regionu. Budowanie mocnych stron Mazowsza, większy nacisk na innowacyjność i przedsiębiorczość to tylko niektóre zmiany jakie czekają nas w kolejnych latach.

Kierunku rozwoju Mazowsza określa strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Wspólnie chcemy tworzyć region spójny terytorialnie, konkurencyjny, innowacyjny, region o wysokim wzroście gospodarczym i charakteryzujący się bardzo dobrymi warunkami do życia mieszkańców. Środki unijne od lat stanowią ważny element realizacji tej wizji. Tylko z RPO WM 2007-2013 województwo otrzymało ponad 7 mld zł na inwestycje. Między innymi dzięki temu wsparciu województwo mazowieckie generuje prawie 22% PKB kraju.

Na lata 2014-2020 zaplanowano ponad 9 mld zł tylko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM). Co nowego w funduszach UE dla Mazowsza?

1. Dwa fundusze w jednym programie

W ramach RPO WM 2014-2020 możliwe będzie uzyskanie dofinansowania tzw. projektów twardych wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz tzw. projektów miękkich wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Do projektów twardych zaliczają się m.in. projekty infrastrukturalne, energetyczne, badawczo-rozwojowe, natomiast do projektów miękkich np. projekty edukacyjne, integracja społeczno-zawodowa.

2. Wzmacnianie innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości Mazowsza

Na projekty badawczo-rozwojowe, wprowadzanie innowacji na rynek i rozwój przedsiębiorczości przeznaczone zostanie aż 23% budżetu programu, czyli ponad 490 mln euro. Zdecydowany nacisk położony zostanie na urynkowienie prac badawczo-rozwojowych (B+R), większe zaangażowanie przedsiębiorstw w działania B+R, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w firmach, a także rozwój sektora MŚP.

3. Rozwijanie mocnych stron regionu

Promowane będą projekty wspierające tzw. inteligentne specjalizacje regionu, czyli obszary o największym potencjale rozwojowym. Inteligentne specjalizacje to nic innego jak dziedziny, które w przyszłości mogą stać się mocnymi stronami regionu, dlatego to na nich koncentrować się będzie wsparcie finansowe z UE. Na Mazowszu skupimy się na 4 inteligentnych specjalizacjach: wysokiej jakości życia, bezpiecznej żywności, inteligentnych systemach zarządzania i nowoczesnych usługach dla biznesu. Obszary te mają charakter interdyscyplinarny, aby wzmacniać konkurencyjność regionu przez nawiązywanie współpracy i dzielenie się wiedzą.

4. Większy wkład własny niezbędny do realizacji projektu

Województwo mazowieckie generuje prawie 22% PKB Polski, co sprawiło że zostało zakwalifikowane do regionów lepiej rozwiniętych w UE. Stało się tak, ponieważ PKB województwa przekroczyło 75% średniej unijnej. Poziom dofinansowania projektu z UE wyniesie więc maksymalnie 80% wartości inwestycji (w ubiegłym okresie było to 85%).

5. Większy udział instrumentów zwrotnych

Okres 2014-2020 jest ostatnim, w którym Polska uzyska tak duże wsparcie finansowe z UE. Ważna jest więc zmiana podejścia do finansowania projektów. W najbliższych latach w większym niż do tej pory stopniu oferowane będą pożyczki, kredyty i inne instrumenty finansowe.

Przez kilka kolejnych tygodni będziemy Wam przybliżać obszary na które będzie możliwości uzyskania środków. Zapraszamy do monitorowania strony mazowia.eu oraz kanałów MJWPU
w mediach społecznościowych

   

Dowiedz się więcej:

Fundusze unijne zmieniają Mazowsze!

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.