Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

FINANSOWANIE INWESTYCJI SMART CITIES Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

W Warszawie odbyło się Smart City Forum, w ramach którego miały miejsce dyskusje na temat współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną. Istotnym celem tego wydarzenia była także wymiana opinii oraz doświadczeń, dotyczących rozwoju inteligentnych miast w Polsce. Aktywnym uczestnikiem Forum był Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski.

Czym jest Smart City

Inteligentne miasto (ang. Smart City) - miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców*.

Forum zostało podzielone na kilka bloków tematycznych. W pierwszym odbyła się Sesja plenarna – czym jest Smart City i Smart Society? Zaproszeni do udziału prelegenci, przybliżali zebranym uczestnikom koncepcję smart, inteligent cities, a także smart socjety. Ciekawą prezentacją było przedstawienie zastosowanych rozwiązań smart city na przykładzie Barcelony i Warszawy.

Kolejny blok tematyczny dotyczył Polskich Miast Przyszłości. Benefity dla mieszkańców i przedsiębiorców płynące z zastosowania otwartych rozwiązań technologicznych w zarządzaniu miastem. Poruszane zagadnienia dotyczyły m.in. edukacji, bezpieczeństwa transportu i komunikacji. Na przykładzie miasta Środy Wielkopolskiej, omówione zostało inteligentne rozwiązanie pozwalające wygenerować oszczędności, a dotyczące zdalnych odczytów wodomierzy. Następnym przedstawionym tematem była kwestia wykorzystania nowoczesnych technologii do zarządzania miastem w sytuacjach kryzysowych.

Blok tematyczny Aspekty prawne i organizacyjne Smart Cities dotyczył modeli finansowania projektów Smart Cities, współpracy partnera publicznego i prywatnego, prawidłowości w udzielaniu zamówienia publicznego na projekty Smart Cities, a także omówione zostały bariery prawne podczas realizacji projektów Smart Cities.

Nawet małe projekty mogą być pomocne wielkim miastom....

Na temat finansowania inwestycji Smart Cities z funduszy Unii Europejskiej wypowiadał się Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski. Prezentacja Dyrektora Frankowskiego wprowadziła uczestników Forum do panelu dyskusyjnego, poświęconego aspektom prawnym i organizacyjnym smart cities. Na wstępie, zaprezentowane zostały przykłady działań wspierających rozwój inteligentnych miast, współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

- W obszarze kultury i turystyki na uwagę zasługuje projekt „26-600 Strefa Kultury", który został zrealizowany przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia". Zaproponowane i wdrożone rozwiązania ułatwiają dostęp do 6 instytucji kultury z regionu radomskiego, dzięki wprowadzeniu wspólnego biletu cyfrowego – podawał przykład Dyrektor Frankowski. – Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem z zakresu rozwoju biznesu było wprowadzenie innowacyjnej sieci paczkomatów przez firmę Integer.pl, która umożliwia nadawanie i odbieranie przesyłek przez całą dobę przez zastosowanie sterowanych elektronicznie szaf depozytowych – kontynuował Frankowski.

- Przykładem rozwiązania wspierającego inteligentne miasta w zakresie transportu miejskiego był natomiast projekt zrealizowany przez Miasto Siedlce, zakładający m.in. budowę zintegrowanego systemu zarządzania ruchem, a także zakup 11 niskopodłogowych autobusów zasilanych ekologicznymi biopaliwami.

Dodatkowo, prezentacja Dyrektora MJWPU zawierała przykłady inwestycji z obszaru OZE oraz efektywności energetycznej.

Dyrektor M. Frankowski opowiedział również o nowej perspektywie 2014-2020. W nadchodzących latach, pojawia się nowa możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów wspierających ideę inteligentnych miast. Projekty będą mogły być wspierane, zarówno z poziomu krajowego (m.in. w ramach programów Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Inteligentny Rozwój), jak i regionalnego.

- Zgodnie ze strategią Europa 2020 kierunkiem, w którym zmierzamy jest inteligentny i zrównoważony rozwój, który realizowany będzie między innymi dzięki rozwiązaniom zwiększającym jakość życia mieszkańców miast. Dlatego też Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, daje większe możliwości wspierania idei smart city. Na realizację polityki miejskiej zaplanowano 5% alokacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W odpowiedzi na zwiększającą się rolę miast w UE wprowadzono również nowy instrument polityki regionalnej, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor MJWPU.

Na koniec Dyrektor podkreślił czynniki sprzyjające powodzeniu projektów z obszaru smart cities, do których należą m.in.: wyznaczenie ambitnego celu, dopasowanie projektu do potrzeb mieszkańców i ich zaangażowanie, nawiązywanie współpracy i partnerstw, a także tworzenie powiązań pomiędzy miastami.

Kolejnym punktem programu Forum, było pokazanie studium przypadku Od inteligentnego miasta do inteligentnego regionu. Spotkanie zakończyła dyskusja panelowa, w której również uczestniczył Dyrektor M. Frankowski.

*źródło Wikipedia

Edyta Al-Tawil
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Tel. 22 542 27 34
e-mail: media@mazowia.eu

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

FINANSOWANIE INWESTYCJI SMART CITIES Z FUNDUSZY UE

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.