Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Konkurs na komiks pt. "Człowiek – najlepsza inwestycja"

Konkurs na komiks pt.
1 września 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs na najlepszy komiks pt. „Człowiek – najlepsza inwestycja”, skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

1 września 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs na najlepszy komiks pt. „Człowiek – najlepsza inwestycja”, skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie autorskiego komiksu, który zaprezentuje wpływ Unii Europejskiej na zmiany jakie zachodzą na rynku pracy dzięki projektom realizowanym na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkurs potrwa do 31 października. Na autorów najciekawszych prac czekają cenne nagrody.

Członkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej otwiera przed młodymi ludźmi coraz szersze możliwości, jednakże większość z nich staje przed trudnymi wyzwaniami. Wzrastające bezrobocie, kryzys gospodarczy i finansowy w dużej mierze dotykają również tę grupę społeczeństwa. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Polsce wśród osób w wieku 15-24 lata jest ponad dwukrotnie wyższa niż dla całej populacji co oznacza, że co szósty absolwent szuka pracy.

Projekty realizowane w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspierają osoby pozostające bez zatrudnienia w przezwyciężeniu barier i własnych słabości oraz znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. Jedną z grup, które zostały wyróżnione przez Komisję Europejską w Działaniu 6.1 PO KL, są osoby młode - poniżej 25 roku życia.

Wychodząc naprzeciw tym problemom oraz chcąc przyczynić się do poszerzenia wiedzy o możliwościach, jakie stwarzają fundusze unijne, a przede wszystkim Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 1 września 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs na najlepszy komiks pt. „Człowiek – najlepsza inwestycja”.

Ideą konkursu jest zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w szczególności Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Prace z kartą zgłoszenia można składać osobiście lub wysyłać pocztą do 31 października 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, z dopiskiem Konkurs „Człowiek - najlepsza inwestycja”.

Autorzy najciekawszych prac wyłonionych przez Jury otrzymają następujące nagrody: pierwsze miejsce - laptop, drugie miejsce - rower górski, trzecie miejsce - iPod oraz 7 nagród pocieszenia w postaci mp4.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego - Pan Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki - Pan Jacek Kozłowski, Mazowiecki Kurator Oświaty - Pan Karol Semik. Patronat medialny sprawują: „Tygodnik Ciechanowski”, „Tygodnik Płocki”, „Życie Żyrardowa”, ”Tygodnik Radomski”, „Tygodnik Siedlecki”, TVP WARSZAWA oraz Radio Dla Ciebie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i warunków udziału zamieszczone są na stronie www.wup.mazowsze.pl w zakładce konkurs.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.